Gwarancja
Poniedziałek, 04.05.2009. Maria Huma
Gwarancja obok reklamacji z tytułu niezgodności z umową, jest drugim narzędziem umożliwiającym konsumentowi dochodzenie odpowiedzialności w przypadku ujawnienia wady w nabytej rzeczy. Udzielenie gwarancji następuje poprzez oświadczenie gwaranta zamieszczone w dokumencie dołączonym do produktu (karcie gwarancyjnej).
 
Często wydaje nam się, że gwarancja jest jedyną metodą dochodzenia naszych uprawnień. W rzeczywistości, zawsze mamy prawo reklamować towar przede wszystkim z tytułu niezgodności z umową u sprzedawcy, który ponosi odpowiedzialność prawną za sprzedany nam towar.
 
Kto wystawia gwarancję?

Gwarancję wystawia sprzedawca, producent bądź importer.
 
Czy gwarancja jest obowiązkowa?
 
Gwarancja nie jest obowiązkowa. Sprzedawca, producent bądź importer może nam ją wystawić, ale nie jest to jego obowiązek.
 
Czy korzystając z gwarancji tracimy inne uprawnienia?

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z prawa do reklamacji towaru niezgodnego z umową. Jeżeli do jakiegoś produktu dołączono nam gwarancję, to jest ona naszym dodatkowym uprawnieniem i tylko od nas zależy czy z niej skorzystamy czy nie.
 
Jakie informacje powinny się znaleźć w gwarancji?

Żeby gwarancja była ważna, musi ona przede wszystkim określać obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Dokument, nie określający tych obowiązków, gwarancją nie jest (np. sam napis na opakowaniu „5 lat gwarancji”).
 
Oprócz tego w gwarancji powinny się znaleźć: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce oraz czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.
 
Ile czasu trwa gwarancja?

Prawo nie narzuca czasu trwania gwarancji, wobec czego gwarant może określić go według swego uznania.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty