Fair Trade vs Fairtrade
Poniedziałek, 04.05.2009. Maria Huma
Sprawiedliwy Handel (czyli Fair Trade pisane oddzielnie) odnosi się do całej idei rozwoju Globalnego Południa poprzez wymianę handlową na specjalnych zasadach, korzystniejszych niż zasady na rynku międzynarodowym. Może dotyczyć zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych produktów i działalności różnych organizacji na tym polu.
 
Na przykład: organizacje Sprawiedliwego Handlu (tzw. ATO), czyli wszystkie organizacje prowadzące handel na warunkach umożliwiających producentom z krajów ubogich rozwój i wyjście z ubóstwa. Należy do nich m.in. Gepa, El Puente, Cafedirect, Tradicraft, Divine Chocolate. Istnieją również sieci i federacje zrzeszające organizacje Sprawiedliwego Handlu, takie jak EFTA (European Fair Trade Association), COFTA (Cooperation for Fair Trade in Africa) czy NEWS! (Network of European Worldshops).
 
Największa sieć organizacji Sprawiedliwego Handlu to WFTO (World Fair Traide Organisation), która zrzesza 300 organizacji, w tym innych sieci i zrzeszeń, a także instytucji oraz firm wspierających Sprawiedliwy Handel w 70 krajach na całym świecie. Ma szerokie spektrum działalności – jest platformą kontaktu i informacji, promocji (m. in. organizuje Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu), a także zabiera głos w imieniu ruchu Sprawiedliwego Handlu na forum publicznym i międzynarodowym. WFTO tworzy własne standardy Sprawiedliwego Handlu, spisy dobrych praktyk w ramach których wszystkie zaangażowane podmioty (zarówno producenci, tworzone przez nich spółdzielnie, jak i wyspecjalizowani importerzy, dystrybutorzy) spełniają kryteria i zasady Sprawiedliwego Handlu. Od 2004 r. przyznaje swoim członkom Fair Trade Organisation Mark – znak organizacji Sprawiedliwego Handlu.
 
Cztery największe sieci Sprawiedliwego Handlu na świecie: Fairtrade Labelling Organisations International, IFAT, NEWS!, EFTA tworzą FINE – nieformalną platformę współpracy, zajmującą się koordynacją i harmonizacją działań sieci członkowskich, w tym lobbingiem na rzecz sprawiedliwego handlu.
 
Termin Fairtrade jest używany dla określonego systemu certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez FLO International. Powstał on ze stowarzyszenia się organizacji z różnych krajów w ramach organizacji parasolowej FLO Int., utworzonej w celu harmonizacji ruchu. Opracowała ona międzynarodowy znak certyfikacyjny Fairtrade, aby ujednolicić oznaczenia nadawane produktom. Znak certyfikacji Fairtrade jest narzędziem rozwoju dla mieszkańców krajów rozwijających się, opartym na gwarancji dobrych cen oraz korzystnych kontraktów na ich produkty. Dotyczy on wyłącznie produktów lub ich składników wytwarzanych w krajach rozwijających się. Znak Fairtrade jest własnością FLO i pozostaje chroniony przez 20 Inicjatyw Licenconujących wchodzących w skład organizacji.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty