Głodowe pensje – powszechna praktyka przy produkcji elektroniki użytkowej
Poniedziałek, 07.07.2014. Maria
Głodowe pensje – powszechna praktyka przy produkcji elektroniki użytkowej
fot. Baptist World Aid
Według autorów badania przeprowadzonego przez organizację Baptist World Aid Australia oraz jej partnera organizację Not for Sale 38 z 39 wiodących światowych producentów gadżetów elektronicznych nie wypłaca godziwych pensji. 
Podczas gdy młodzież na Zachodzie stoi w kolejkach po nowe smartfony i tablety, pracownicy składający te urządzenia nie są w stanie zapewnić rodzinom pożywienia czy dachu nad głową. Jak się okazało, spośród 39 wiodących światowych producentów elektroniki, tylko Nokia godziwie wynagradzała pracowników zatrudnionych w zagranicznych fabrykach. Co więcej, wg wspomnianego raportu większość z tych firm nie zdaje sobie nawet sprawy, że materiały wykorzystywane do produkcji ich urządzeń pochodzą z fabryk zatrudniających dzieci.
 
Wspomniane badania, prowadzone przez międzynarodową organizację Baptist World Aid Australia, niosącą pomoc rozwojową i humanitarną, we współpracy z Not for Sale, amerykańską kampanią sprzeciwiającą się zniewoleniu, są już drugim raportem z serii „Behind the Barcode” („Za kratami z kodów kreskowych”) wydanym przez obie organizacje.
 
Wnioski z raportu:
  • 97% firm produkujących sprzęt elektroniczny nie płaci swoim pracownikom wystarczająco dużo, by ci mogli pozwolić sobie na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
  • Jedynie 18% z przebadanych firm posiadało jakąkolwiek wiedzę skąd czerpane są surowce do produkcji ich sprzętu.
  • W 34% przedsiębiorstw obowiązywał kodeks postępowania, w którym zapisane było prawo pracowników do negocjacji zbiorowych, ale tylko w jednej z tych firm obowiązywała umowa będąca efektem takich negocjacjach.
W raporcie zawarta została ocena praktyk przestrzegania praw pracowniczych w 39 firmach produkujących sprzęt elektroniczny. Żaden z przebadanych podmiotów nie otrzymał najwyższej oceny. Manager działu prawnego w organizacji Baptist World Aid, Gershon Nimbalker, powiedział iTWire, że według niego płaca pozwalająca na godne życie kształtuje się na poziomie 25% powyżej minimalnej płacy ustanowionej przez kraj dla danego regionu, w którym znajdują się zakłady produkcyjne. „Według nas płaca pozwalająca na godne życie to taka, która umożliwi pracownikom zakup jedzenia, wody i utrzymanie mieszkania dla całej rodziny”, twierdzi Nimbalker.
 
Choć Nimbalker nie dał się sprowokować i nie powiedział wprost, że ponadnarodowe firmy produkujące sprzęt elektroniczny celowo wykorzystują pracowników fabryk za granicą żeby maksymalizować i tak nieprzyzwoite już zyski, to przyznał, że: „Korporacje te zarabiają ogromne pieniądze i stać je na wypłacanie pracownikom godziwych pensji”.
 
Szczegółowy system oceny przyjęty podczas przygotowania raportu, analizuje praktyki stosowane w firmach dla zagwarantowania przestrzegania praw pracowniczych w łańcuchach dostaw. Praktyki te mają zapewnić ochronę pracowników przed wyzyskiem, pracą przymusową czy zatrudnianiem dzieci. Przeprowadzone badania mają na celu uzbrojenie konsumentów w wiedzę, która pomoże im dokonywać odpowiedzialnych wyborów przy zakupie sprzętu elektronicznego, więc wszystkie oceny zebrane zostały w Przewodniku Etycznej Elektroniki, który daje konsumentom podręczne narzędzie kieszonkowe. Przewodnik zawiera ogólne oceny firm oraz informację czy te wypłacają swoim pracownikom godziwe pensje.
 
Badania wykazały, że niżej w łańcuchu dostaw, na poziomie zaopatrzenia w surowce, żadna z firm nie miała pojęcia skąd czerpane są owe materiały. Tylko 18% spośród firm wykazała się znikomym poziomem wiedzy. „Firmy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć kto produkuje sprzedawane przez nie dobra. Trudno zatem, żeby wiedziały, że opłacani przez nie pracownicy są wyzyskiwani czy nawet zniewoleni”, twierdzi Nimbalker.
 
Raport donosi również, że w 34% przedsiębiorstw obowiązywał kodeks postępowania, w którym zapisane było prawo pracowników do negocjacji zbiorowych, ale tylko Nokia mogła poszczycić się, że ów kodeks miał realne znaczenie, bo tylko ta firma przedstawiła umowy będącą efektem negocjacji zbiorowych, obowiązujące w zakładach produkcyjnych.
 
Zainteresowani etycznymi zakupami mogą zamówić egzemplarz Przewodnika Etycznej Elektroniki na stronie Baptist World Aid www.behindthebarcode.org.au.
 
Tłumaczenie: Małgorzata Jędrocha
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty