Jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji – finał e-learningu dla nauczycieli
Piątek, 28.11.2014. Maria
Jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji – finał e-learningu dla nauczycieli
Zakończył się nasz kurs e-learningowy pod hasłem „Jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji”. Prawie 60 nauczycieli zaliczyło go w całości, zwiększając swoją wiedzę i umiejętności oraz realizując zajęcia z uczniami o odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji ubrań i elektroniki w swoich szkołach w całej Polsce.
Nasz kurs e-learningowy to część projektu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie pt. „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę- jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji”. Platforma e-leraningowa wystartowała we wrześniu 2014. Od tego czasu za jej pośrednictwem prowadziłyśmy kurs dla ponad 60 nauczycieli i nauczycielek ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości poniżej 500 tys.mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do podobnych inicjatyw.
 
Uczestnicy i uczestniczki kursu zapoznali się z 5 prezentacjami w trzech modułach: Kupuj Odpowiedzialnie, Kupuj odpowiedzialnie ubrania oraz Kupuj odpowiedzialnie elektronikę. Dzięki temu zdobyli szeroką wiedzę o odpowiedzialnej konsumpcji w ogóle oraz o problemach społecznych i ekologicznych związanych z procesem produkcji i konsumpcją ubrań i elektroniki – dwóch grup produktów najchętniej kupowanych przez młodzież. Prezentacje dostarczyły również wielu informacji o podejmowanych inicjatywach dążących do poprawy sytuacji pracowników i pracownic zatrudnionych w łańcuchach dostaw przemysłów odzieżowego i elektronicznego, a także do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko jaki ma produkcja i konsumpcja w tych obszarach.  Swoją wiedzę nauczyciele i nauczycielki mogli sprawdzić poprzez trzy testy kończące poszczególne moduły. Pomyślnie zaliczyło je 59 osób.
 
Od teorii do praktyki
 
Przygotowanie teoretyczne, uzupełniło praktyczne wsparcie w organizacji zajęć o odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji ubrań i elektroniki. Dla uczestników i uczestniczek kursu zorganizowane zostały dwa webinaria przedstawiające możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i prezentacji ciekawych w formie zajęć dla uczniów. Dodatkowo nauczyciele i nauczycielki mogli korzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertkami edukacji globalnej oferującymi praktyczne rady na temat planowania i prowadzenia zajęć o odpowiedzialnej konsumpcji. Konsultacje były prowadzone kanałami mailowymi i poprzez komunikatory on-line (np. Skype). Wszystko po to, by ułatwić uczestniczkom i uczestnikom zaliczenie zadania praktycznego, czyli przeprowadzenia zajęć szkolnych  z zakresu tematyki kursu.
 
Finał w Tygodniu Edukacji Globalnej
 
W wyniku udziału w naszym kursie ponad 55 nauczycieli i nauczycielek przeprowadziło zajęcia dla uczniów w swoich szkołach w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej, 15-23 listopada 2014. Większość z nich to warsztaty wzmacniające zrozumienie problemów globalnych związanych ze społecznymi i środowiskowymi aspektami produkcji i konsumpcji ubrań czy elektroniki.
 
Uczniowie dowiadywali się jak wygląda szycie kupowanych przez nich koszulek czy jeansów, skąd biorą się ich telefony komórkowe, tablety czy komputery, i co dzieje się z nimi po ich wykorzystaniu. Jaka jest sytuacja pracownic i pracowników na każdym etapie produkcji, jaki jest wpływ produkcji na środowisko i co możemy zrobić, żeby zmniejszyć negatywne skutki naszej konsumpcji. Większość nauczycieli i nauczycielek zwracała uwagę na poruszenie jakie wywoływały osobiste historie osób z krajów globalnego Południa przedstawiane na filmach i zdjęciach podczas zajęć. Wszyscy ocenili zajęcia jako udane lub bardzo udane i podkreślali zaangażowanie uczniów w dyskusje. Wielu nauczycieli i nauczycielek chce kontynuować pracę nad tą tematyką, spora grupa zadeklarowała, że powtórzy lekcję lub już ją powtórzyła w innych klasach.
 
Pozytywne oceny zebrał cały kurs, w tym prezentacje, webinaria i konsultacje. Niemal wszyscy nauczyciele stwierdzili, że udział w kursie znacząco zwiększył ich wiedzę i umiejętności jak również zainspirował do dalszej pracy z tematyką odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji ubrań i elektroniki. Większość pozytywnie oceniła oferowane przez Fundację Kupuj Odpowiedzialanie materiały, w tym scenariusze lekcji i różnorodne narzędzia edukacyjne.
 
Wszystkie materiały udostępniamy w Repozytorium dla nauczycieli.
 
Z naszej strony można również ściągnąć wykorzystane w czasie kursu prezentacje:
 
Kurs e-learningowy był częścią projektu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie pt. „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę - jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty