Twój Wielkanocny zajączek może być sprawiedliwy! – podpisz petycję Make Chocolate Fair!
Sobota, 21.03.2015. Maria
Twój Wielkanocny zajączek może być sprawiedliwy! – podpisz petycję Make Chocolate Fair!
Wielkanoc to czas czekolady - dzieci nie mogą się doczekać wielkanocnego zajączka. Jednak najważniejszy składnik czekolady jest produkowany w nieludzkich warunkach.
Większość rolników uprawiających kakaowiec doświadcza głodu i biedy a praca dzieci to częste zjawisko. Ta niesprawiedliwość musi się skończyć. Firmy zajmujące się czekoladą muszą wziąć odpowiedzialność i poprawić warunki życia i pracy na farmach, na których uprawia się kakao.
 
 
Ponad 90% kakao konsumowanego w Europie pochodzi z Afryki Zachodniej, gdzie stanowi źródło utrzymania dla ok. 20 milionom rolników i ich rodzin. Podczas gdy dochody międzynarodowych firm zajmujących się produkcją czekolady wciąż rosną, rolnicy muszą przeżyć za mniej niż 1,25 dolara dziennie, czyli sumę poniżej progu wyznaczającego skrajne ubóstwo. Rodzi to takie problemy jak wykorzystywanie pracy dzieci przy uprawach kakao, niebezpieczne warunki pracy, brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, a także degradację środowiska przyrodniczego.
 
Dlatego domagamy się od koncernów czekoladowych:
  • Respektowania praw człowieka i praw pracowniczych w całym łańcuchu produkcji kakao i odrzucenie wykorzystywania pracy dzieci
  • Zagwarantowania uczciwej zapłaty dla rolników i pracowników farm kakaowych
  • Przyjęcia niezależnej certyfikacji i systemu monitoringu
  • Zwiększenia możliwości rolników kakao do tworzenia zrównoważonych i zróżnicowanych upraw
 
Make Chocolate Fair! to europejska kampania na rzecz większej sprawiedliwości w produkcji kakao. W Polsce kampania jest wspierana przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Koalicję Sprawiedliwego Handlu.
 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty