Łamanie praw pracowniczych – wesprzyj apel o wszczęcie działań skierowany do władz Hondurasu
Środa, 22.07.2015. Maria Huma
Łamanie praw pracowniczych – wesprzyj apel o wszczęcie działań skierowany do władz Hondurasu
Fot. Barbora Mrazkova, Ecumenical Academy Prague
Honduras poddany jest represjom od czasu, gdy w 2009 r. wojskowy zamach stanu doprowadził do władzy obecnie rządzącą partię. Kraj słynie z tego, że jest stolicą zabójstw, represji i korupcji Ameryk. Wesprzyj żądania związków zawodowych sektora rolniczego i pomóż walczyć o poprawę warunków pracy.
 
Trudna sytuacja w kraju doprowadziła ostatnio do wyjścia ludzi na ulice w ramach największych powszechnych demonstracji od czasu przewrotu wojskowego. Liczne przypadki łamania praw pracowników sektora rolniczego przedstawiano już Ministerstwu Pracy, lecz pozostały one nierozwiązane. Związek Pracowników Rolno-Przemysłowych (STAS) zaapelował do Ministra Pracy, Carlosa Madero, by jak najprędzej zająć się tymi sprawami. STAS, wraz z Honduraską Federacją Związków Pracowników Rolno-Przemysłowych (FESTAGRO), z którą jest związany, wzywa do międzynarodowej solidarności we wsparciu tego żądania.
 
STAS, założony w kwietniu 2013 roku, jest pierwszym związkiem reprezentującym pracowników sektora rolniczego i działającym na rzecz poszanowania fundamentalnych praw pracowniczych, obejmujących płacę minimalną na południu Hondurasu, gdzie 90% firm nie spełnia tego warunku.
 
Związek obejmujący cały sektor jest o wiele silniejszy niż wiele małych związków w poszczególnych miejscach pracy. Jednakże, jak wyjaśnia Iris Munguía, sekretarz ds. równouprawnienia w FESTAGRO: „Sektory prywatny i rządowy zwarły szyki, by zniszczyć ten typ organizacji. Dlatego też stwarzają tyle przeszkód i problemów w naszej pracy. To jest właśnie powód, dlaczego zgłaszamy to, co się tutaj dzieje”.
 
 
FESTAGRO jest częścią Latynoamerykańskiego Porozumienia Związków Bananowych i Rolno-Przemysłowych (COLSIBA) oraz partnerem Banana Link w projekcie Make Fruit Fair!
 
Aby przeczytać przekład listu kliknij tutaj
 
Tłumaczenie: Magdalena Kowalska
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty