„Praca za grosik”, czyli jak pracuje się w Europie? Nowy raport Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
Czwartek, 05.01.2017. Katarzyna Salus
„Praca za grosik”, czyli jak pracuje się w Europie? Nowy raport Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
Fot. Davide del Giudice
Konsumenci w Europie Zachodniej często uważają, że oznaczenie „Made in Europe” jest gwarancją lepszych warunków pracy niż w krajach azjatyckich. Z naszego raportu wynika, że nie zawsze tak się dzieje, a trudne warunki pracy, w szczególności bardzo niskie wynagrodzenia, są zjawiskiem powszechnym na całym świecie. W wielu europejskich krajach przemysł odzieżowy i obuwniczy cieszą się złą sławą z powodu głodowych pensji i złych warunków zatrudnienia.
Przygotowując raport „Praca za grosik”, podczas naszych badań terenowych, przeprowadziliśmy wywiady ze 179 pracownikami z 12 fabryk obuwia. Według pracowników, z którymi rozmawialiśmy, oraz informacji dostępnych na stronach internetowych fabryk, wszystkie te zakłady produkują buty dla znanych marek i sieci handlowych, które sprzedają swoje produkty na rynku UE. Są to m.in. Zara, Lowa, Deichmann, Ara, Geox, Bata, Leder & Schuh AG. Przeprowadziliśmy także badania w fabrykach CCC Shoes & Bags w Polsce oraz Ecco, Riekera i Gabora na Słowacji.
 
Pracownicy wymieniali następujące problemy:
  • bardzo niskie wynagrodzenia, niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb ich i ich rodzin,
  • niepłatne nadgodziny,
  • trudności z wykorzystaniem pełnego urlopu
  • niepłacenie przez pracodawcę obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne,
  • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w fabryce
  • zagrożenia dla zdrowia z powodu substancji toksycznych w miejscu pracy (np. nie używają rękawic mających chronić ich przed szkodliwym działaniem kleju i innych chemikaliów, ponieważ obniżyłoby to ich wydajność, a więc także i płace)
  • strach przed zrzeszaniem się i tworzeniem związków zawodowych.
Nie w każdym kraju pojawiają się wszystkie wymienione problemy, jednak niemal we wszystkich wywiadach wspomniane zostały kwestie zbyt niskich płac i problemów z działalnością związków zawodowych.
 
Dane z badań terenowych oraz uzupełniające je statystki wskazują również na dyskryminację ze względu na płeć – pracownice zarabiają mniej niż ich koledzy za równoważną pracę. Kobiety najczęściej nie są w stanie wyjść z ubóstwa, nie mając prawie żadnych innych możliwości zatrudnienia.
 
Badania przeprowadziliśmy w sześciu europejskich krajach producenckich o niskich płacach. Wybraliśmy Albanię, Bośnię i Hercegowinę oraz Macedonię jako przykłady europejskich krajów leżących poza Unią Europejską, ale mających istotne udziały w produkcji obuwia, a także w rynkach eksportowych w UE. Słowacja, Polska i Rumunia zostały wybrane jako przykłady państw członkowskich UE mających znaczące sektory obuwnicze.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Daniel 08.04.2017 19:29
Otóż to niewolnictwo, pensje jak hańba, koszmarne warunki pracy... Jest to jeden z czynników tzw bezrobocia. Przyklad u mnie na ulicy są 2 sklepy spożywcze, i w obydwu są złe warunki pracy, niska pensja, bo na jednym ze sklepów wisi ogłoszenie o tzw zatrudnieniu już od co najmniej 6mies.

Projekty