Baza wiedzy: Woda
Woda – dla jednych dobro podstawowe, dla drugich towar luksusowy. Są tereny, gdzie dostęp do świeżej i czystej wody pitnej jest czymś oczywistym, ale są i takie miejsca, gdzie kryzys wodny jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wpływającym na dobrostan ludzi żyjących na mniej uprzywilejowanych terenach.

Projekty