Kategorie
Województwa
Książnica Podlaska
Adres: Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A
Godziny otwarcia:
pon-śr: 10:00-20:00
czw: 9:00-20:00
pt: 9:00-18:00
sob: 9:00-15:00
ndz: zamknięte
Książnica Podlaska to wojewódzka samorządowa instytucja kultury, jest to największa biblioteka w regionie Polski połnocno-wschodniej. Zasoby biblioteki są ogromne i liczą ponad milion. Główne materiały biblioteki są o charakterze uniwersalnym, a przeważająca część piśmiennictwa jest z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Biblioteka ma swoją główną siedzibę a dodatkowo składa się z 16 filii, które znajdują się w różnych dzielnicach Białegostoku. Książnica prowadzi działalność wydawczniczą, a także wydaje dwa czasopisma bibliotekarskie. Dodatkowo realizowana jest tutaj misja kulturotwórcza, promowanie wartościowych książek oraz troska o rozwój czytelnictwa. 
Fot. Facebook Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie