Kategorie
Województwa
Wrocławski Teatr Lalek
Adres: Wrocław, Pl. Teatralny 4
Godziny otwarcia:
Kasa biletowa:
wtorek - piątek od 9.00 do 19.00
sobota i niedziela - na dwie godziny przed spektaklem

Rezerwacja:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl,
071 335 49 11/12/13
Zespół Teatru jest bardzo świadomy swojej misji edukacyjnej, wychowawczej i prospołecznej, dlatego też kładzie nacisk na potencjał edukacyjny swoich produkcji - mają one bawić, ale również uczyć i uświadamiać. Teatr stara się wychować nowe pokolenie świadomych odbiorców - nie tylko kultury, ale także treści przekazywanych przez media i szkoły. Spektaklem „Co w trawie piszczy” Wrocławski Teatr Lalek powrócił do fenomenalnie przyjętego przez młodych widzów cyklu spotkań z pracownikami i dyrektorem ZOO. Po przedstawieniu młodzi widzowie spotykają się z entomologami - naukowcami i dydaktykami z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie