Kategorie
Województwa
Homo Faber
Adres: Lublin, ul. Bursaki 12
Strona WWW: hf.org.pl
Homo Faber jest organizacją pozarządową już na trwałe wrośniętą w tkankę Miasta. Zajmuje się aktywnym promowaniem praw człowieka oraz ich obroną. Przeciwdziała wszelkiej dyskryminacji oraz podejmuje się pomocy osobom dyskryminowanym. Ważnym obszarem działania jest także tzw. dobre rządzenie czyli wypracowywanie wraz z lubelskimi urzędnikami sposobu na jak najlepszą współpracę miasta z jego mieszkańcami i działającymi organizacjami. Aktywnie działa na rzecz odkrywania i przypominania, powoli już zapominanej, wielokulturowości Lubelszczyzny m.in. poprzez wycieczki edukacyjne organizowane wraz z lubelskimi szkołami. Stowarzyszenie działa także na polu zrównoważonego rozwoju będąc m.in. współorganizatorem Lubelskiego Dnia Fair Trade. Dodatkowo jest to przestrzeń kulturalna - organizowane są pokazy filmów niezależnych, czy lubelska edycja festiwalu WATCH DOCS - i edukacyjna - np. współorganizowanie szkolenia Gender Check. Homo Faber to ludzie otwarci na najróżniejsze poglądy, idee i pomysły.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie