Kategorie
Województwa
Pomagacz.org
Adres: Wrocław, Wrocław, ul. Wyszyńskiego 68, 50-331 Wrocław, tel. 71 321 91 8
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 14h-18h
CZYM DANE MIEJSCE WYRÓŻNIA SIĘ SPOśRÓD INNYCH PODOBNYCH?: Punkt Dobroczynny 'Pomagacz.org' działa przy Towarzystwie Pomocy Św. Brata Alberta. Został utworzony, by zdobywać dodatkowe fundusze i pomoc rzeczową dla mężczyzn, kobiet, dzieci przebywających w placówkach TPBA. Przyjmowane przedmioty od darczyńców są wedle bieżących potrzeb - przekazywane do schronisk, noclegowni bądź sprzedawane jako cegiełki charytatywne, a całkowity dochód przeznaczony jest na cele statutowe Towarzystwa. ASORTYMENT: Każdy może tu oddać lub nabyć bibeloty, ceramikę, odzież, obuwie, książki, obrazy, artykuły dla dzieci, tkaniny i artykuły pasmanteryjne, sprzęt agd/rtv, meble niewielkich rozmiarów,etc. INFORMACJA O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH I/LUB EKOLOGICZNYCH: Punkt Dobroczynny działa w duchu idei społeczno- ekologicznych: dając drugą szansę osobom bezdomnym, które otrzymują pomoc i schronienie, a także przedmiotom, które mogą posłużyć nowym właścicielom. Przestrzeń pomagania jest również okazją do działań wolontariackich, osoby chcące przyczynić się do istnienia tego miejsca są zawsze mile widziane.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie