Kategorie
Województwa
Marzyciele i Rzemieślnicy
Adres: Warszawa, ul. Bracka 25
"Marzyciele i Rzemieślnicy" to dom innowacji społecznych, który wspiera nowatorskie działania na rzecz społecznej zmiany. To przestrzeń fizyczna i intelektualna, która połączy i wykorzysta potencjały różnych środowisk i sektorów: organizacji pozarządowych, miejskich aktywistów, biznesu, administracji publicznej i nauki. To miejsce, które ma przyciągać i sieciować autorów innowacyjnych pomysłów na zmianę rzeczywistości. „Marzyciele i Rzemieślnicy” będą angażowali się w poszukiwanie i upowszechnianie rozwiązań zarówno w obszarze spraw jednorazowych i lokalnych (np. przestrzeń osiedla), jak i systemowych i replikowalnych (np. rola klubów seniora w Warszawie).
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie