W wyniku pandemii większość szwalni została zamknięta. Wiele pracownic zmuszono do wzięcia bezpłatnego urlopu. Część przerzuciła się na szycie maseczek.
Polski przemysł odzieżowy jest zbudowany na wyzysku.
Metka „made in Poland” nie oznacza, że ubranie jest wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka.

przemysł odzieżowy jest zbudowany na wyzysku.

Metka „Made in Poland” nie oznacza, że ubranie jest wyprodukowane z poszanowaniem praw człowie​ka.

 

Zmieńmy to! Naprawmy modę!
​Przekaż 1,5% podatku na Fundację Kupuj Odpowiedzialnie
i wesprzyj w działaniach na rzecz poprawy sytuacji szwaczek.

Dowiedz się więcej

 
W czasie pandemii szwaczki nie miały za co żyć. Potem sytuacja nieco się poprawiła, ale szalejąca inflacja i bardzo niskie zarobki dają się szwaczkom we znaki. Nadal pracują ponad 12 godzin dziennie, bez urlopów, bez zwolnienia, bez szacunku przełożonych. Kupując każdego dnia ubrania nie myślimy o tym, w jakich warunkach pracują ludzie szyjący te bluzki, sukienki, kurtki etc. Domagajmy się, aby godna praca była standardem w polskim przemyśle odzieżowym. Zróbmy to razem.
 
Made in Poland” nie oznacza automatycznie, że jest „dobrze”. Należy zadawać pytania i sprawdzić, w jakich warunkach są produkowane polskie ubrania. "Szwaczki w tym kraju nie mają żadnych praw. Są zastraszone. Mobbing, krzyki i płacz to norma. Brak szacunku i przymus też są na porządku dziennym. Myślą, że z nami można zrobić wszystko" - mówiła pani Barbara z Łasku w województwie łódzkim, jedna z kilku szwaczek, które wzięły udział w badaniach fundacji i odważyły się opowiedzieć o swoim trudnym doświadczeniu.
W wyniku pandemii i kryzysu gospodarczego niektóre szwalnie zostały zamknięte.  Tuż przed wojną w Ukrainie duże marki odzieżowe zamówiły ogromne partie ubrań w szwalniach w Bangladeszu i nadal za nie nie zapłaciły. Co to znaczy? Szwalnie znajdują się na granicy upadłości, a osoby szyjące odzież wciąż czekają na wynagrodzenia, których otrzymanie oznacza być albo nie być. Upomnij się o los kobiet i mężczyzn, którzy/e za marne grosze szyją twoje ciuchy.
CO ZROBIMY Z ZEBRANYMI PIENIĘDZMI Z 1,5%?
 
Od lat angażujemy się na rzecz czystej planety, odpowiedzialnych zakupów, a w tym roku skupiamy się na warunkach pracy szwaczek w Polsce i nie tylko. Środki z 1,5% przeznaczymy na kampanię „Naprawmy modę!” obejmującą:
 • dalszy rozwój i promocję aplikacji Dobre ZakupySpacerownik, które pokazują, co i gdzie kupować, aby wspierać zrównoważony przemysł odzieżowy, a tym samym szwaczki oraz
 • dalszy rozwój i promocję strony fashionchecker.org.pl gdzie możesz sprawdzić transparentność marek odzieżowych
 • kampanię uświadamiającą, w mediach i social mediach – chcemy dostarczać informacji o tym jak szyte są nasze ubrania i co zrobić by ubierać się odpowiedzialnie
 • dialog z polskimi firmami – chcemy rozmawiać o tym jak sprawić by polska moda była tworzona z poszanowaniem pracowników i środowiska
 • rzecznictwo na poziomie europejskim i krajowym na rzecz wprowadzenia prawa nakładającego odpowiedzialność firm za ich łańcuchy dostaw (obowiązkowa należyta staranność).
Koszt przeprowadzenia całej akcji to 8 000 złotych, które musimy zebrać, aby nagłośnić temat i zmobilizować konsumentów, producentów i innych aktorów sceny politycznej do zmiany. Jesteś z nami?
 
Co JUŻ ZROBILIŚMY?
 • Wywiady z 22 szwaczkami z 13 miejscowości – na ich podstawie powstały artykuły o problemach polskich szwaczek.
 • Stworzenie nowoczesnych narzędzi: Fashion Checker, dzięki któremu możesz sprawdzić transparentność marek odzieżowych oraz Dobre ZakupySpacerownik, które podpowiadają co i gdzie kupować, aby wspierać zrównoważony przemysł odzieżowy, a tym samym szwaczki.
 • Kampanię medialną wspierającą szwaczki –  46 publikacji w mediach tradycyjnych, które dotarły do ponad 2,5 miliona osób.
 • Wsparcie 3 szwaczek podczas sprawy sądowej – zwolnione dyscyplinarnie z zakładu, po tym jak zastrajkowały przeciw złym warunkom pracy.
 • Otworzyliśmy linię telefoniczną dla szwaczek – wspierające rozmowy ze szwaczkami, zwłaszcza w kontekście konsekwencji pandemii COVID-19.
 • Współpracowaliśmy z Pełnomocniczką ds. równego traktowania – w rezultacie Pełnomocniczka podjęła interwencję i zobowiązała Państwową Inspekcję Pracy do przedstawienia sprawozdania z dotychczas przeprowadzonych kontroli.
 • Przeprowadziliśmy rozmowy z 6 firmami szyjącymi w Polsce, na temat działań poprawiających sytuację szwaczek.

Projekty