Co robimy?
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.
 
 
Po co?
 
Naszym celem jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.
 
Jak to robimy?
 
Pokazujemy kto i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co dzień kupujemy. Zastanawiamy się czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko, a także wspólnie z Wami szukamy etycznych i ekologicznych alternatyw. Prowadzimy projekty informacyjne, edukacyjne, współpracujemy z nauczycielami, innymi NGO, docieramy do przedsiębiorców, rządu. Dotychczas wnikliwie przeanalizowaliśmy problemy związane z branżami odzieżową, zabawkarską, drzewno-papierniczą. Obecnie zwracamy się też w kierunku elektroniki oraz żywności. Organizujemy konferencje, seminaria, spotkania, debaty, pokazy filmów, happeningi, wystawy, festiwale oraz szkolenia. Wydaliśmy kilkanaście publikacji, m.in. poradniki dla organizacji pozarządowych, firm, konsumentów, a także scenariusze zajęć dla nauczycieli i broszury edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 
Dla kogo?
 
Nasze działania kierujemy do zróżnicowanych grup odbiorców: konsumentów, przedsiębiorców, mediów, instytucji rządowych, nauczycieli, uczniów, studentów, a także członków związków zawodowych.
 
Jakimi metodami?
 
Korzystamy z nowoczesnych narzędzi komunikacji, w tym mediów społecznościowych, aby wzmacniać zaangażowanie obywatelskie w sprawy konsumenckie. Współtworzymy przewodniki po miejscach zrównoważonej konsumpcji w polskich miastach (tzw. Spacerowniki po świadomej konsumpcji). Inicjujemy wysyłanie pilnych apeli do międzynarodowych korporacji. W sierpniu 2011 r. oddaliśmy w ręce konsumentów „Dobre Zakupy” – pierwszy w Polsce ranking marek ocenianych z punktu widzenia ich odpowiedzialności społeczno-środowiskowej.
 
Z kim współpracujemy?
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie kładzie duży nacisk na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Działamy od 2002 r. – przez wiele lat jako program tematyczny Polskiej Zielonej Sieci, a obecnie jako odrębna fundacja. Jesteśmy członkiem Koalicji Sprawiedliwego Handlu.  Koordynuujemy działania koalicji Clean Clothes Polska (polski odział Clean Clothes Campaing czyli tzw. kampanii na rzecz „czystych ubrań”). Na poziomie międzynarodowym współpracujemy z Suedwind Agentur (Austria), GLOBAL 2000 (Austria), NaZemi – společnost pro fair trade (Czechy), DanWatch (Dania), Peuples Solidaires (Francja), Koperazzjoni Internazzjonali (Kopin) (Malta), Oxfam Germany, Christliche Initiative Romero (Niemcy), Inkota (Niemcy), The National Association of Human Resources Specialists (Rumunia), Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (Włochy), Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV) (Włochy), Gruppo di Volontariato Civile (GVC) (Włochy), Association of Conscious Consumers (ACC) (Węgry).
 
Kto nas wspiera?
 
Od 2014 r. działania Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie są współfinansowane przez:
  • Komisję Europejską: Program DEAR, Program „Europa dla Obywateli”, Program LIFE
  • Fundusze EOG: Program „Obywatele dla Demokracji”
  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Program polskiej współpracy rozwojowej
  • Fundusz Wyszehradzki
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Fundację Batorego, grant instytucjonalny
  • NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
  • Fundację Drzewo i Jutro
  • …oraz osoby indywidualne przekazujące nam swój 1% podatku oraz darowizny jednorazowe i regularne.
 
Dziękujemy!

Projekty