Baza wiedzy
Żywność
Pomimo tego, iż ilość produkowanej globalnie żywności jest więcej niż wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb światowej populacji, liczba osób niedożywionych i głodnych wyraźnie wzrosła. Żywność ekologiczna, lokalna i sezonowa to najlepsze alternatywy dla przemysłowej produkcji żywności i sposób na zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
Ubrania
Większość ubrań, które kupujemy w Polsce jest produkowana w Azji czy Europie Wschodniej. Szyją je głównie kobiety, młode dziewczęta w wieku od 16 do 25 lat. Płace, które otrzymują są tak skandalicznie niskie (nawet jak na lokalne warunki), że z trudem są w stanie wyżywić siebie i swoje rodziny.
Buty
Kolejna para butów na Twojej półce może oznaczać, że płacisz także za substancje toksyczne użyte przy ich produkcji. Produkcja skórzanych butów powstających często ze skóry będącej odpadem z ubojni jest nie tylko częścią niehumanitarnego przemysłu mięsnego, ale wiąże się także z degradacją środowiska i wyzyskiem ludzi zaangażowanych w ich produkcję.
Owoce
Banany i ananasy stanowią bardzo ważną parę egzotycznych owoców dostępnych w naszych sklepach. Od kilkudziesięciu lat obrót tymi owocami jest jednym z głównych przykładów niesprawiedliwości w handlu i koncentracji siły rynkowej w rękach kilku międzynarodowych korporacji, co odbija się na życiu tysięcy drobnych rolników oraz pracowników plantacji.
Zabawki
Ponad 90% zabawek sprzedawanych w Europie jest importowanych z Chin. Szybko rosnące miasta i ośrodki produkcji przyciągają miliony migrantów z terenów wiejskich całego kraju, którzy mają nadzieję wydobyć się z nędzy poprzez zatrudnienie w fabrykach. Niestety, ich zarobki nie starczają na godne życie, a warunki bytowania i pracy urągają wszelkim standardom.
Drewno i papier
Do produkcji papieru wykorzystuje się ok. połowę drewna będącego w obrocie handlowym na całym świecie. Większość tego drewna pozyskiwana jest w wyniku nieodpowiedzialnego zarządzania lasami, w tym z nielegalnych wycinek i niszczenia zasobów leśnych o szczególnej wartości przyrodniczej oraz z monokulturowych plantacji przemysłowych.
Elektronika
Kupując telefon komórkowy czy laptop płacimy m.in. za zawarty w nich tantal, cynę, złoto i wolfram. Znaczne ilości tych metali pozyskiwane są w rejonach świata, gdzie trwa zbrojny konflikt, a ich sprzedaż finansuje spiralę przemocy. Praca w fabrykach elektroniki jest zaś męczącym i niebezpiecznym zajęciem, zwłaszcza gdy pracodawcy łamią przepisy BHP.
Chemikalia
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC – Substances of Very High Concern) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Problemem jest brak informacji dotyczących występowania tych substancji w produktach oraz brak świadomości producentów na temat obowiązku ich przekazywania konsumentom.
Klimat
Katastrofy naturalne wywołane zmianami klimatycznymi sprawiają, że coraz więcej ludzi musi opuścić swoje miejsce zamieszkania. Liczba uchodzców klimatycznych wynosi ok. 20 mln osób rocznie. Procesy te wiążą się z negatywnymi skutkami środowiskowymi, kulturowymi i ekonomicznymi.
Woda
Woda – dla jednych dobro podstawowe, dla drugich towar luksusowy. Są tereny, gdzie dostęp do świeżej i czystej wody pitnej jest czymś oczywistym, ale są i takie miejsca, gdzie kryzys wodny jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wpływającym na dobrostan ludzi żyjących na mniej uprzywilejowanych terenach.
Turystyka
Degradację środowiska przyrodniczego wynikającą z niezrównoważonego rozwoju przemysłu turystycznego możemy zaobserwować gołym okiem: zanieczyszczenie wody i powietrza, degradacja gleby, zwiększenie ilości odpadów, hałas, zmiany w krajobrazie. Wszytsko to prowadzi do kurczenia się cennych przyrodniczo obszarów i zaniku bioróżnorodności.
Sprawiedliwy Handel
Sprawiedliwy Handel to partnerstwo w handlu oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, którego celem jest zapewnienie rolnikom uczciwych i stabilnych cen za ich produkty. Nam, konsumentom, pozwala kupować towary, które gwarantują, że ludzie, którzy je wytworzyli, byli sprawiedliwie traktowani i wynagradzani.
Zasada 6R
Zasada 6R to odpowiedzialny i świadomy styl życia polegający na ograniczeniu konsumpcji dóbr i utylizacji odpadów. Nazwa “6R” bierze się z pierwszych liter słów w j. angielskim: Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover, które oznaczają kolejno: Pomyśl - Odmawiaj - Ograniczaj - Używaj wielokrotnie - Odzyskuj - Naprawiaj.
Testy na zwierzętach
Od 2013 w Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Zabronione są zarówno import oraz sprzedaż testowanych kosmetyków jak i składników do ich produkcji. Niby pełen sukces obrońców praw zwierząt, ale niestety UE zostawiła kilka możliwości obejścia zakazu.
Marketing
Celem każdej reklamy jest skłonienie nas do kupna. Od dziesiątków lat prowadzi się setki badań jak najlepiej osiągnąć ten cel, więc i metod na to jest mnóstwo. Zarówno ludzie z branży marketingowej, jak i cały sztab specjalistów, analizuje naszą psychikę, po to by osiągnąć swój cel: sprzedać nam swój produkt.
Prawa konsumenta
Każdy z nas jest konsumentem. Jak korzystać ze swoich praw, ale także i obowiązków konsumenckich? Jak nie dać się oszukać w sklepie, banku czy kupując przez Internet? Czym jest reklamacja i gwarancja? Jak nie ulegać reklamie oraz kupować świadomie i racjonalnie?
Zamówienia publiczne
Poprzez zamówienia publiczne wydawane jest ok. 19% PKB Unii Europejskiej. Rocznie oznacza to ogromną kwotę ponad 2 bilionów euro! Uwzględnianie przy ich realizacji kwestii społecznych i ekologicznych przynosi realne korzyści instytucjom zamawiającym, społeczeństwu i środowisku naturalnemu.

Projekty