Projekty
Żywność
Zwracamy uwagę na problemy związane z przemysłem spożywczym i upowszechniamy wiedzę o nadużyciach związanych z produkcją żywności w Polsce i na świecie i o ich wpływie na zmiany klimatu i sytuację osób w krajach produkcji.
Ubrania
Zwracamy uwagę osób zainteresowanych modą, zarówno twórców jak i konsumentek i konsumentów na problemy związane z przemysłem odzieżowo-tekstylnym.
Buty
Zwracamy uwagę na problemy związane z przemysłem obuwniczym i skórzanym. Informujemy w jaki sposób zostały wyprodukowane buty, które można kupić w Europie.
Owoce
Zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe występujące przy produkcji i handlu owocami tropikalnymi. Banany i ananasy to bardzo ważna para egzotycznych owoców dostępnych w naszych sklepach.
Zabawki
Zwracamy uwagę na problemy związane z przemysłem zabawkarskim i upowszechniamy wiedzę o nadużyciach związanych z produkcją zabawek w krajach rozwijających się (głównie w Chinach).
Drewno i papier
Zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym w Polsce i na świecie oraz wskazuje możliwe rozwiązania.
Elektronika
Zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z produkcją, użytkowaniem i utylizacją sprzętu elektronicznego. Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez elektroniki użytkowej.
Chemikalia
Zwracamy uwagę na problemy zdrowotne i środowiskowe związane z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach codziennego użytku.
Klimat
Zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z postępującymi zmianami klimatu oraz ich wpływem na zjawisko uchodźstwa klimatycznego.
Woda
Zwracamy uwagę na problemy związane z kwestiami dotyczącymi niedoboru wody w Polsce i na świecie. Jeśli nasze nawyki i zachowania nie zmienią się, grożą nam coraz poważniejsze konsekwencje zmian klimatu, w tym niedoboru wody.
Zasada 6R
Zwracamy uwagę na problemy związane z produkcją odpadów w Polsce i na świecie i pokazujemy w jaki sposób poprzez proste zmiany nawyków konsumenckich każdy z nas może zmniejszyć ilość produkowanych przez siebie odpadów.
Prawa konsumenta
Każdy z nas jest konsumentem. Wszystkim konsumentom przysługują podstawowe prawa. Jak korzystać ze swoich praw, ale także i obowiązków konsumenckich?
Edukacja
W upowszechnianiu odpowiedzialnej konsumpcji nie może zabraknąć edukacji. Nasze projekty kierujemy przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne stanowią ok. 9% PKB Polski. Ich skala czyni z instytucji publicznych kluczowych konsumentów w Polsce, a przez to naturalnych adresatów działań Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

Projekty