O projekcie: EDUKACJA

Edukacja odpowiedzialnego konsumenta

 
W upowszechnianiu odpowiedzialnej konsumpcji nie może zabraknąć edukacji. Nasze projekty kierujemy przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poruszamy takie tematy jak: zasada 3R, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja ubrań, zasobów leśnych czy elektroniki. Jak dotąd dotarliśmy do ponad 1250 szkół we wszystkich 16 województwach w Polsce.
 
Edukacja odpowiedzialnego konsumenta to, część kształcenia obywatelskiego, która rozszerza jego zakres o uświadamianie istnienia współzależności między codziennymi wyborami konsumenckimi a jakością życia zarówno mieszkańców Polski jak i krajów globalnego Południa. Podczas realizowanych działań edukacyjnych zwracamy uwagę na przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw uczniów i nauczycieli, z którymi współpracujemy.
 
Nasze działania przybierają zróżnicowane formy, m.in. szkolenia dla nauczycieli, kursy e-learningowe, sympozja, warsztaty dla uczniów, wspólne projekty nauczycieli i uczniów, międzynarodowe wymiany młodzieży, organizowanie wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej, akcje edukacyjne popularyzujące odpowiedzialną konsumpcje skierowane do szerszych grup.
 
Tworzymy innowacyjne materiały edukacyjne i multimedialne służące do prezentowania zagadnień edukacji z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Są to gotowe formy warsztatowe oraz scenariusze zajęć, które umożliwiają nauczycielom wdrażanie poruszanych przez nas zagadnień podczas realizowanych lekcji. W celu uatrakcyjnienia zajęć stworzyliśmy także filmy, materiały interaktywne, mapy myśli, gry edukacyjne i inne materiały dostępne dla nauczycieli.
 
Dowiedz się więcej
 
W zakładce „Materiały” znajdziecie elektroniczną wersję opracowanych przez nas materiałów edukacyjnych w tym: scenariusze zajęć, ćwiczenia, pomysły na samodzielne projekty uczniów, filmy i zdjęcia umożliwiające implementację tematyki odpowiedzialnej konsumpcji do podstawy programowej.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i średnich chętnych do włączenia swoich szkół do naszych działań, do kontaktu z nami.
 

Aktualności

12 3

Projekty