Młodzież chce zmian. Swoje postulaty przekazała posłom w Brukseli
Czwartek, 05.12.2019. Katarzyna Salus
Młodzież chce zmian. Swoje postulaty przekazała posłom w Brukseli
Wczoraj popołudniu młodzież z Polski, Włoch, Słowenii i Austrii, podczas "okrągłego stołu" w Parlamencie Europejskim przedstawiła posłom i posłankom "Manifest zmian", czyli listę wypracowanych na kilku spotkaniach postulatów. Współorganizatorem spotkania była m.in. europosłanka Sylwia Spurek.

Postulaty zostały przyjęte przez europarlamentarzystów: Bettine Vollath i Monike Vane z Austrii, Sylwię Spurek z Polski, Irene Jovevą ze Słowenii, Pierfrancesco Majorino z Włoch oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Jakich zmian oczekuje młodzież? Poniżej lista tych, które są wg młodych ludzi najbardziej palące:

  1. Więcej zdrowej żywności wyprodukowanej z poszanowaniem ludzi i środowiska!

Wspieranie i promowanie produkcji lokalnej żywności oraz, w przypadku żywności importowanej, bardziej powszechne wprowadzenie i respektowanie zasad Fair Trade. Wspieranie i promowanie żywności wegetariańskiej i wegańskiej.

  1. Promowanie edukacji konsumenckiej!

Zwiększenie dostępu do wiedzy dotyczącej odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Wprowadzenie edukacji związanej ze świadomą konsumpcją do szkół.

  1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom!

Wzmocnienie globalnych działań powstrzymujących zmiany klimatyczne, promowanie edukacji zwiększającej poziom świadomości dotyczącej zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

  1. Zero waste!

Umożliwienie szerszego stosowania zasady „zero waste” np. poprzez prawne wyeliminowanie możliwości nadmiernego pakowania produktów, wprowadzenie opakowań zwrotnych, kar za stosowanie jednorazowych opakowań i wsparcie przedsiębiorców zakładających sklepy w duchu idei „zero waste”.

 

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". 

W ramach projektu odbywają się międzynarodowe konferencje, na których przedstawiciele i przedstawicielki grup młodzieżowych (20 osób z każdego kraju) spotykają się i omawiają swoje problemy, postulaty i przedstawiają propozycje zmian społecznych. Każdego roku, na bazie wspólnych rozmów powstaje Manifest Młodzieży, zainspirowany spotkaniami przedstawicieli i przedstawicielek czterech krajów uczestniczących w projekcie. Manifest zostaje przedstawiony i omówiony przez młodzież w Parlamencie Europejskim.

 

Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i manifestacji ruchów kontrkulturowych z 1968 roku. Zastanawiamy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.

_______________________________________________________________________________________________

 
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty