O projekcie: ŻYWNOŚĆ

Kupuj odpowiedzialnie żywność

 
Zwracamy uwagę na problemy związane z przemysłem spożywczym i upowszechniamy wiedzę o nadużyciach związanych z produkcją żywności w Polsce i na świecie. Staramy się zachęcić polskich konsumentów i producentów żywności do zastanowienia się nad wpływem sposobów produkcji rolnej i konsumpcji żywności na środowisko naturalne i sytuację rolników w Polsce, w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach globalnego Południa. Mobilizujemy do zmiany zachowań i postaw konsumenckich niekorzystnie wpływających na rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności, promujemy alternatywne modele produkcji i konsumpcji i uświadamiamy, że zrównoważone rolnictwo, lokalna produkcja oraz Fair Trade to rozwiązania, które przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne, chronią środowisko naturalne oraz realnie wpływają na polepszenie sytuacji najbiedniejszych krajów.
 
Szczególną uwagę kierujemy w stronę ludzi młodych oraz pokazujemy wpływ nieodpowiedzialnej produkcji i konsumpcji żywności na zmiany klimatu i migracje. Kampania ma na celu zmobilizowanie młodzieży do przyjęcia zrównoważonych wzorców konsumpcji i aktywnego wspierania zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju, poprzez ulepszoną politykę instytucjonalną i korporacyjną na poziomie UE i państw członkowskich.
 
Projekt jest częścią europejskiego projektu Our Food. Our Future, który współtworzymy wspólnie z partnerami z 18 państw członkowskich Unii Europejskiej. Liderem projektu jest organizacja Christliche Initiative Romero (CIR).
 
Dowiedz się więcej
 
W zakładce "Materiały" znajdziecie elektroniczne wersje naszych publikacji oraz publikacji, które polecamy.
 
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami z naszej "Bazy wiedzy" poruszającymi tematy dotyczące zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Warto do bazy wiedzy wracać, gdyż jest ona nieustannie poszerzana.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie zainteresowane osoby, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów.  

Aktualności

12345 ... 9

Projekty