O projekcie: ŻYWNOŚĆ

Kupuj odpowiedzialnie żywność

 
Zwracamy uwagę na problemy związane z przemysłem spożywczym i upowszechniamy wiedzę o nadużyciach związanych z produkcją żywności w Polsce i na świecie.
Budujemy świadomość społeczną na temat przyczyn głodu na świecie, a także promujemy zasady suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa jako skutecznych sposobów walki z nim. Staramy się zachęcić polskich konsumentów i producentów żywności do zastanowienia się nad wpływem sposobów produkcji rolnej i konsumpcji żywności na środowisko naturalne i głód w krajach Globalnego Południa. Mobilizujemy do zmiany zachowań i postaw konsumenckich niekorzystnie wpływających na rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Uświadamiamy mieszkańcom naszego kraju, że zrównoważone rolnictwo, lokalne systemy żywnościowe oraz świadoma konsumpcja to rozwiązania, które przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne, chronią środowisko naturalne oraz realnie wpływają na polepszenie sytuacji najbiedniejszych krajów.
 
Dowiedz się więcej
 
W zakładce "Materiały" znajdziecie elektroniczne wersje naszych publikacji oraz publikacji, które polecamy.
 
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami z naszej "Bazy wiedzy" poruszającymi tematy dotyczące zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Warto do bazy wiedzy wracać, gdyż jest ona nieustannie poszerzana.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie zainteresowane osoby, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów.  
 

Aktualności

12345 ... 8

Projekty