Moja rewolucja. Spotkanie młodzieży w Wiedniu
Piątek, 02.10.2020. Katarzyna Salus
Moja rewolucja. Spotkanie młodzieży w Wiedniu
Zmiany klimatu i problemy związane z prawami człowieka są jednymi z największych bolączek współczesnego świata. Tak uważa europejska młodzież, której przedstawiciele/ki spotkali/ły się na wrześniowych warsztatach w Wiedniu.
W spotkaniu w Wiedniu, które odbyło się w ramach projektu Moja Rewolucja, udział wzięło kilkadziesiąt aktywistek i aktywistów z Polski, Austrii, Słowenii i Włoch. Młodzi ludzie rozmawiali nie tylko o klimacie, ale również o prawach pracowników w krajach rozwijających się, o demokracji i o sile mediów we współczesnym świecie. Grupa miała za zadanie opracować najważniejsze postulaty i stworzyć Manifest Zmian, który zostanie przedstawiony posłom i posłankom na spotkaniu w Brukseli.
 
Ze względu na sytuację związaną z Covid-19 młodzież pracowała nad postulatami w małych grupach. W związku z tym, że w dniu spotkania odbywał się również strajk klimatyczny, uczestnicy i uczestniczki przygotowali/ły wspólnie transparenty i wyruszyli/ły na manifestację. Drugiego dnia grupa zwiedzała wiedeńskie miejsca związane z wydarzeniami rewolucyjnymi, a kolejnego dyskutowała nad postulatami. Okazuje się,  że wg. młodzieży, problemem, który wymaga szybkich działań jest kwestia zmian klimatu. Ważna jest równiez odpowiednia edukacja konsumencka, już na poziomie szkół podstawowych. Istotnym tematem dla europejskiej młodzieży są kwestie społeczne, zapewnienie udziału w życiu politycznym i odpowiednia opieka zdrowotna dla obywateli naszego kontynentu. Rozmawiano także o konieczności zajęcia się prawami zwierząt.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". W ramach tego projektu zorganizowaliśmy już kilka spotkań i warsztatów (głównie onlne). Planowane są kolejne spotkania z młodymi aktywistami i aktywistkami. Grupa pojedzie z nami również do Brukseli, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian".
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i kulturowych z 1989 roku. W tym roku koncntrujemy się na również tematach związanych ze zmianami klimatycznymi.
 
___________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty