Moja odpowiedzialna rewolucja. Warsztaty online
Środa, 01.07.2020. Katarzyna Salus
Moja odpowiedzialna rewolucja. Warsztaty online
Jak być odpowiedzialnym konsumentem? Co zrobić, by przeciwdziałać zmianom klimatu? Jakie problemy współczesnego świata możemy rozwiązać na poziomie lokalnym? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć aktywiści, podczas warsztatów online zorganizowanych w ramach projektu "Moja rewolucja".  
Wiosną 2020 roku odbyła się seria spotkań online, podczas których młodzież szkolna i aktywiści rozmawiali o przemianach społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które były skutkiem wydarzeń z 1989 roku w Europie i w Polsce. Podczas kilku dyskusji wyłoniono kilka najbardziej istotnych problemów, kóre wg uczestników i uczestniczek warsztatów wymagają naprawy.
 
Spotkania online odbyły się 24 kwietnia (na tym warsztacie obecnych było 13 uczniów z Zespołu Szkół Pallotyńskich), 20 maja (w tym wydarzeniu wzięło udział 25 aktywistek i aktywistów) oraz 15 czerwca (w tym spotkaniu wzieło udział 6 studentów i studentek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 
Uczniowie przede wszystkim kładli nacisk na kwestie związane z ekologią oraz z postępującymi zmianami klimatu. Domagali się wprowadzenia regulacji prawnych dot. certyfikatów, większej kontroli i ograniczenia liczby certyfikatów do sensownego minimum, według konkretnych i jasnych zasad oraz wprowadzenia zmian systemowych związanych z gospodarką odpadami.
 
Okazało się, że bardzo ważną dla młodych ludzi kwestią jest edukacja ekologiczna, zarówno szkolna jak i konsumencka. Postulowano wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu, na którym będą poruszane kwestie dotyczące nadmiernej konsumpcji, negatywnych zmian środowiskowych i problemów społecznych związanych z produkcją i konsumpcją dóbr codziennego użytku, np. ubrań czy obuwia.
 
Warsztaty dla mlodzieży są organizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus). Projekt jest współfinansowany ze środków unijnego programu „Europa dla Obywateli”.
_________________________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
 
Warsztat jest organizowany w ramach projektu Climate of Change - My Revolution, finansowanego ze środków Fundacji Drzewo i Jutro
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty