Krakowska młodzież myśli o środowisku. Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja"
Poniedziałek, 18.03.2019. Katarzyna Salus
Krakowska młodzież myśli o środowisku. Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja"
Czym jest odpowiedzialna konsumpcja? Czym są prawa człowieka i dążenie do równouprawnienia? Jakie problemy współczesnego świata jak najszybciej wymagają rozwiązania? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć krakowscy gimnazjaliści, podczas warsztatu zorganizowanego w ramach projektu "Moja rewolucja".
Spotkanie z młodzieżą odbyło się 14 marca, w Gimnazjum przy Zespole Szkół Pallotyńskich w Krakowie. Uczniowie i uczennice rozmawiali o przemianach kulturowych i społecznych zapoczątkowanych w 1968 roku i o powstaniu idei ruchów ekologicznych. Podczas dyskusji pojawiło się kilka najbardziej, wg. młodych ludzi, palących problemów.
 
Uczniowie przede wszystkim kładli nacisk na kwestie związane z ekologią. Domagali się popularyzacji Odnawialnych Źródeł Energii, obniżenia progów stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w miastach, zintensyfikowania działań mających doprowadzić do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery i popularyzacji ekologicznego i taniego transportu zbiorowego.
 
Okazało się, że bardzo ważną dla młodych ludzi kwestią są prawa zwierząt. Domagali się zaprzestania przemysłowej, prowadzącej do cierpienia zwierząt hodowli oraz zakazu testowania na nich leków czy kosmetyków. Podkreślali również, jak istotne dla środowiska jest wyeliminowanie jednorazowych przedmiotów z plastiku i zastąpienie ich wyrobami szkalnymi lub wielokrotnego użytku. Uczniowie i uczennice zauważyli również, że zmiany nie nastąpią bez odpowiedniej edukacji, nie tylko w szkołach, ale również edukacji dla dorosłych.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". Planowane są kolejne spotkania z młodymi aktywistami i aktywistkami. Z grup obecnych na warsztatach wyłonimy 20 osób, które pojadą z nami do Brukseli i Wiednia, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian".
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i manisfestacji ruchów kontrkulturowych z 1968 roku. Zastanowimy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
____________________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty