O projekcie: CHEMIKALIA

Chemikalia

 
Zwracamy uwagę na problemy zdrowotne i środowiskowe związane z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach codziennego użytku. Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC – Substances of Very High Concern) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Badania naukowe wykazały, że jednoczesne narażenie na kilka niebezpiecznych substancji może powodować niekorzystne skutki, nawet jeśli stężenia poszczególnych substancji pozostają poniżej ich indywidualnych progów działania. Problemem jest brak świadomości na temat zagrożeń związanych w obecnością chemikaliów w przedmiotach codziennego użytku i w naszym otoczeniu, w mieszkaniu czy w biurze oraz informacji dotyczących występowania niebezpiecznych substancji w produktach.
 
Niebezpieczne chemikalia na ogół kojarzą nam się z przemysłem ciężkim i zanieczyszczonymi strefami w pobliżu zakładów chemicznych. Jednak nawet w naszych domach napotykamy wiele niebezpiecznych substancji chemicznych. Mogą one przedostawać z różnych produktów, takich jak środki czystości, kosmetyki, meble, wykładziny, naczynia kuchenne do naszego organizmu przez skórę lub drogą oddechową, narażając nas na poważne problemy zdrowotne. Zagrożone jest także środowisko naturalne, w którym toksyczne substancje mogą się kumulować i powodować nieodwracalne szkody.
 
W latach 2022-2025 realizujemy projekt „Eko-ambasadorzy na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu”. W ramach projektu przeszkolimy  eko-ambasadorów, którzy przeprowadzą testy na obecnosć szkodliwych substancji w gospodarstwach domowych, a następnie zaproponują rozwiązania. Projekt jest częścią europejskiego projektu LIFEChemBee, który tworzymy z 10 partnerami z 9 państw członkowskich UE. Liderem projektu jest Baltic Environmental Forum Germany.
 
 
W latach 2018-2022 realizowaliśmy projekt „Pytaj o Chemię”. W ramach projektu powstała aplikacja na smartfony Pytaj o chemię, dzięki której skanując kod kreskowy produktu, można w łatwy sposób zapytać producenta, czy w jego wyrobie znajdują się substancje SVHC w stężeniu powyżej 0,1%. Zachęcamy do pobrania aplikacji TUTAJ. Projekt był częścią europejskiego projektu LIFEAskREACH, który tworzyliśmy z 20 partnerami z 13 państw członkowskich UE. Liderem projektu była Federalna Agencja Środowiska (UBA).
 
 
Dowiedz się więcej
 
W zakładce "Materiały" znajdziecie elektroniczne wersje naszych publikacji. Jeśli chcecie otrzymać publikacje w wersji drukowanej, napiszcie do nas.

Zachęcamy też do zapoznania się z artykułami z naszej "Bazy wiedzy" opisującymi kwestię problemów zdrowotnych i środowiskowych związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach codziennego użytku.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie zainteresowane osoby, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów.

Aktualności

12 3 4

Projekty