O projekcie: KLIMAT

Klimat na zmiany

 
Zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z postępującymi zmianami klimatu oraz ich wpływem na zjawisko uchodźstwa klimatycznego. Katastrofy naturalne wywołane zmianami klimatycznymi sprawiają, że coraz więcej ludzi musi opuścić swoje miejsce zamieszkania. Ich liczba wynosi ok. 20 mln osób rocznie. Procesy te wiążą się z negatywnymi skutkami środowiskowymi, kulturowymi i ekonomicznymi.
Celem projektu jest dotarcie do młodzieży oraz trwała zmiana zachowań i nawyków, nie tylko indywidulanych, ale także społecznych. Przedstawiamy możliwości aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, organizujemy warsztaty oraz akcje edukacyjne i informacyjne dla młodzieży, akcje uliczne i happeningi. W ramach projektu planujemy również współpracę z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.
 
Projekt jest częścią europejskiego projektu "End Climate Change, Start Climate of Change”, który tworzymy we współpracy z 15 partnerami z 12 państw członkowskich UE. Liderem projektu jest włoska organizacja WeWorld GVC.  W Polsce regionalnym partnerem projektu jest Fundacja Fairtrade Polska.
 
Dowiedz się więcej

Więcej informacji można zanleźć na międzynarodowej stronie projektu www.climateofchange.info.
 
W zakładce "Materiały" znajdziecie elektroniczne wersje naszych publikacji. Jeśli chcecie otrzymać publikacje w wersji drukowanej, napiszcie do nas.
 
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami z naszej "Bazy wiedzy" poruszającymi tematy przyczyn zmian klimatycznych i ich konsekwencji.
 
Przyłącz się

Zapraszamy do kontaktu z nami i śledzenia naszych działań wszystkie zainteresowane osoby: aktywistów i aktywistki, młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz media.

Aktualności

Projekty