Konkurs regrantingowy #KlimatNaZmiany
Wtorek, 25.01.2022. Katarzyna Salus
Konkurs regrantingowy #KlimatNaZmiany
Fot. Tobias Rademach on Unsplash
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jako partner ogólnoeuropejskiej kampanii #KlimatNaZmiany zaprasza organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży w Polsce do udziału w konkursie na wsparcie finansowe. Termin składania wniosków upływa 20 lutego!
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przyzna co najmniej 5 minigrantów, 5 organizacjom młodzieżowym i/lub działającym z młodzieżą na realizację własnych projektów, wspierających cele i postulaty kampanii  #KlimatNaZmiany i skierowanych do osób młodych (16-35 lat).
 
W ramach kampanii #KlimatNaZmiany dążymy do zwiększenia wiedzy na temat zmian klimatycznych i ich ekologiczno-społecznych skutków, odpowiedzialności krajów UE i obecnego modelu gospodarczego za stan klimatu, wpływu naszego konsumpcyjnego stylu życia na klimat oraz możliwych rozwiązań. Działamy również na rzecz zwiększenia zaangażowania młodych osób w kampanię i w procesy decyzyjne dotyczących klimatycznej przyszłości na poziomie społeczności lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Szczegółowe postulaty w formie petycji skierowanej do Komisji Europejskiej można znaleźć na naszej stronie ekonsument.pl/KlimatNaZmiany.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i wymaganiami konkursu oraz do składania wniosków, zgodnie z kryteriami zawartymi w zaproszeniu. Zależy nam na wspieraniu organizacji, działających w różnych miejscach w Polsce, w ich akcjach na rzecz ochrony klimatu, z udziałem młodzieży.
 
Wszystkie informacje na temat konkursu, w tym cel wsparcia finansowego, wymagania formalne i kryteria oceny projektów, propozycje formatów działań, dodatkowe materiały, harmonogram i warunki umowy, można znaleźć w Zaproszeniu do składania wniosków.

Dokumenty:

 

Zaproszenie do składania wniosków wraz z niezbędnymi informacjami

 

Aneks 1: Opis projektu (wniosek)

 

Aneks 2: Budżet (załącznik do wniosku)

 

Aneks 3: Wzór oświadczenia strony trzeciej (załącznik do wniosku)

 

 

Więcej o projekcie:

 
Kampania #KlimatNaZmiany (ang. #ClimateOfChange) jest prowadzona przez organizacje z 13 krajów europejskich. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest jej polskim partnerem. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na wpływ obecnego modelu gospodarczego i naszego stylu życia na zmiany klimatu, a w rezultacie na migracje klimatyczne i mobilizacja do zmian. Prowadzimy akcje edukacyjne, kampanijne, rzecznicze, wydajemy raporty i poradniki dla konsumentów, organizujemy wydarzenia publiczne i artystyczne, międzynarodowy konkurs debat w szkołach i uniwersytetach, działamy w mediach społecznościowych i tradycyjnych, relacjonujemy problemy krajów i społeczeństw już dotkniętych zmianami klimatu. #KlimatNaZmiany nagłaśnia problemy, proponuje rozwiązania, angażuje młodzież. Więcej: www.climateofchange.info/poland
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty