Finały konkursu debat #KlimatNaZmiany
Wtorek, 29.06.2021. Katarzyna Salus
Finały konkursu debat #KlimatNaZmiany
Fot. Maciej Zygmunt
9 i 10 czerwca 2021 roku, w ramach projektu #KlimatNaZmiany odbyły się finały debat szkół i uczelni. Dwie najlepsze drużyny ze szkół i dwie drużyny studenckie stanęły ze sobą w szranki, dyskutując o zmianach klimatu i szansach na ich powstrzymanie.
Debaty są jedną form prowadzenia dyskusji, pozwalającą na lepsze zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem debaty, pomagają również wskazać czy zaproponować konkretne działania lub rozwiązania. Dobry temat oraz odpowiednio dobrana forma dyskusji mogą nie tylko doprowadzić do innowacyjnych wniosków, ale również zwiększyć kompetencje adwersarzy.
 
W ramach projektu #KlimatNaZmiany od stycznia trwał konkurs debat klimatycznych na 4 uczelniach, w 5 szkołach ponadpodstawowych i w jednym Młodzieżowym Domu Kultury. W konkurs zaangażowanych było kilkaset uczniów i studentów. Rezultatem tych zmagań było wyłonienie sześciu drużyn uczniowskich i czterech studenckich, które wzięły udział w krajowych finałach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 
Do ścisłego finału szkolnego przeszły drużyny z Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich I LO im. Króla Jana III Sobieskiego oraz z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Grupy młodzieży spierały się o to, czy indywidualne wybory konsumenckie mogą pomóc w zmniejszaniu zmian klimatu. Młodzież z Piły broniła tezy, że jednostkowe działania mogą zmieniać świat, podając argumenty związane m.in. z odpowiedzialnymi zakupami, ze zwracaniem uwagi na produkty ekologiczne, z segregacją śmieci, oszczędnym gospodarowaniem zasobami i życiem w zgodzie z ideą zero waste. Uczniowie i uczennice z Piekar Śląskich twierdzili natomiast, że tylko odgórne, systemowe zmiany oraz odpowiednie regulacje prawne mogą pomóc zahamować zmiany klimatu. Okazało się, że bardziej przekonująca była drużyna z Piły.
 
Do finału uczelni przeszły drużyny z Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej oraz Policealnego Studium Animatorów Kultury Skiba z Wrocławia. Tematem tej debaty była również kwestia wpływu wyborów konsumenckich na zmiany klimatu. Studentki z Dąbrowy Górniczej mówiły o sile sprawczej indywidualnych decyzji, argumentując to twierdzenie za pomocą metafory podaży i popytu. Wg nich, rosnące zapotrzebowanie konsumentów/ek na artykuły ekologiczne i etyczne może sprawić, że producenci, licząc na zyski, zaczną tego rodzaju produkty oferować. Drużyna z Wrocławia zauważyła jednak, że firmy często stosują takie strategie marketingowe, które sprawiają, że nieświadomi konsumenci wybierają artykuły, które wcale nie są przyjazne środowisku. Studentki z Wrocławia broniły tezy, że tylko zmiany prawne mogą położyć kres nieuczciwym praktykom handlowym i w konsekwencji uratować planetę. W tym starciu lepsze okazały się studentki z Dąbrowy Górniczej.
 
Dyskusje zostały zarejestrowane, filmy można obejrzeć klikając linki poniżej:
 
Zwycięskie drużyny wezmą udział w finałach europejskich w Brukseli, 9-13 listopada 2021. Tam krajowe zespoły zostaną przemieszane i stworzą nowe międzynarodowe drużyny. Te, które zwyciężą wybiorą się na wizytę studyjną do jednego z krajów Globalnego Południa już dziś dotkniętych skutkami zmian klimatu. Młodzieży będą towarzyszyć influencerzy/ki i wspólnie stworzą relacje zwiększające świadomość nt. zmian klimatu w Europie. Wszystkie materiały będziemy publikować na kanałach FKO.
 

Chcesz przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu? PODPISZ PETYCJĘ

 
Chcesz wiedzieć co polska i europejska młodzież myśli o zmianach klimatu? Zajrzyj do wyników sondażu.
 
Debaty o klimacie zostały zorganizowane w ramach projektu „Klimat na Zmiany”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.
 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty