O projekcie: ZASADA 6R

Zasada 6R

 
Zwracamy uwagę na problemy związane z produkcją odpadów w Polsce i na świecie i pokazujemy w jaki sposób poprzez proste zmiany nawyków konsumenckich każdy z nas może zmniejszyć ilość produkowanych przez siebie odpadów. Ciągły wzrost ilości odpadów jest jednym z głównych problemów środowiskowych współczesnego świata. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, kraje członkowskie UE wytwarzają rocznie ok. 1,3 miliarda ton odpadów. Dużą cześć z nich stanowią opakowania.
 
6R czyli Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover kolejno oznaczają: Pomyśl - Odmawiaj - Ograniczaj - Używaj wielokrotnie - Odzyskuj - Naprawiaj. Zasada 6R promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Kolejność tych wyrazów nie jest przypadkowa. Największe korzyści dla środowiska niesie ograniczanie nadmiernej konsumpcji, wielokrotne użycie – czyli jak najpóźniejsze uznanie produktu za odpad oraz naprawianie i świadome podejście do konsumpcji. Wreszcie ich odzyskiwanie pomaga ograniczyć obciążenia środowiska związane z pozyskaniem produktu z surowców pierwotnych i wspomnianą wcześniej akumulacją odpadów.
 
Dowiedz się więcej
 
W zakładce "Materiały" znajdziecie materiały edukacyjne opracowane przez nas w ramach realizowanego w latach 2009-2010 projektu „Akademia 3R”. W skład materiałów wchodzą przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych pakiet edukacyjny składający się ze scenariuszy zajęć lekcyjnych, a także ćwiczeń aktywizujących i pomysłów na działania. Szkoły mogą skorzystać także z plansz edukacyjnych do powieszenia w klasie, a także gier i zabaw oraz ciekawych gadżetów.
 
Zachęcamy też do zapoznania się z artykułami z naszej "Bazy wiedzy" opisującymi jak w praktyce zmniejszać ilość wytwarzanych przez nas odpadów.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką odpadów, w tym nauczycieli szkół podstawowych i średnich do kontaktu z nami.
 

Projekty