O projekcie: WODA

Woda jest przyszłością

 
Zwracamy uwagę na problemy związane z kwestiami dotyczącymi niedoboru wody w Polsce i na świecie. Jeśli nasze nawyki i zachowania nie zmienią się, grożą nam coraz poważniejsze konsekwencje zmian klimatu, w tym niedoboru wody. Obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej. Szacuje się, że do 2050 roku co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym stałym lub okresowym deficytem wody pitnej. W Polsce zasoby wodne także się kurczą. Z danych meteorologicznych IMGW wynika, że 2020 był rokiem największych susz hydrologicznych w Polsce.
 
Projekt ma na celu uświadomić i dać odpowiednie narzędzia ku temu, by zmniejszyć konsekwencje zmian klimatycznych i niedoboru wody w Polsce i na świecie. Projekt skierowany jest głównie do młodych ludzi w wieku 15-34 lat. Młode pokolenie reprezentuje przyszłość, dlatego szczególnie ważne jest, aby to właśnie ludzie młodzi rozumieli i czuli się emocjonalnie zaangażowani w globalne problemy związane z gospodarką wodną. Cele projektu będą realizowane m.in. za pośrednictwem warsztatów dających młodym ludziom przestrzeń do wymiany praktycznych doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i działania w swoich środowiskach lokalnych. Powołany zostanie także Młodzieżowy komitet doradczy ds. Wody i Klimatu, w ramach którego młodzi ludzie wypracują konkretne propozycje działań na rzecz poprawy lokalnych warunków gospodarki wodnej.
 
Projekt jest częścią europejskiego projektu „People&Planet”, który tworzymy we współpracy z organizacjami z 7 krajów europejskich: Portugalii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Włoch, Rumunii oraz z organizacją z Wysp Zielonego Przylądka. Liderem projektu jest Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) .
 
Dowiedz się więcej
 
W zakładce „Materiały” znajdziecie elektroniczne wersje naszych publikacji oraz publikacji, które polecamy.
 
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami z naszej „Bazy wiedzy” poruszającymi tematy dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej. Warto do bazy wiedzy wracać, gdyż jest ona nieustannie poszerzana.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie zainteresowane osoby, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów.

Aktualności

Projekty