Bezpieczny konsument
Poniedziałek, 26.11.2007
Każdy dostępny w sklepie produkt musi być bezpieczny. Bezpieczny produkt to taki, który nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia podczas normalnego stosowania, czyli zgodnego z przeznaczeniem. Oczywiście istnieje pewna grupa produktów, które same z siebie są niebezpieczne (np. noże). Jednak należy je uznać za bezpieczne, wtedy gdy podczas zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem i rozsądnego użytkowania nie stwarzają one zagrożenia oraz ich konstrukcja jest prawidłowa.
 
Skąd można mieć pewność, że produkt jest bezpieczny?

Za bezpieczeństwo każdego produktu odpowiedzialny jest producent. Musi on dostarczyć konsumentowi wszelkich informacji dotyczących zagrożeń związanych z użytkowaniem produktu, w tym wszystkie możliwe ostrzeżenia oraz, jeśli wymagają tego przepisy, instrukcję obsługi.

W przypadku zabawek instrukcja powinna być dołączona do:
 • zabawek przeznaczonych do zawieszania się (pierścieni, kół, lin, zjeżdżalni, huśtawek, trapezów);
 • zabawek, które stanowią miniaturę lub model urządzenia lub sprzętu przeznaczonego dla osób dorosłych.

Instrukcja powinna dokładnie określać sposób korzystania z danego produktu, jego właściwości oraz, jeżeli istnieje taka konieczność, sposób postępowania w przypadku zagrożenia.

Instrukcja powinna być napisana w języku polskim w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty!

Formą gwarancji bezpieczeństwa produktu jest znak CE. Nie jest on jednak certyfikatem bezpieczeństwa, ponieważ jego znaczenie jest szersze – informuje nas, że producent wykonał produkt zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również na przykład emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu albo zużycia energii. Oznakowanie CE dotyczy tylko niektórych grup produktów, w tym zabawek.

Kto kontroluje bezpieczeństwo produktów znajdujących się w sklepie?

Kontrolę produktów wprowadzonych do obrotu przeprowadza w Polsce Inspekcja Handlowa. O wszelkich nieprawidłowościach informuje ona Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli Prezes UOKiK stwierdzi w drodze odpowiedniego postępowania, że produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, nakazuje on producentowi (w zależności od stopnia zagrożenia):

 • oznakowanie produktu ostrzeżeniami
 • poinformowanie konsumentów i opinię publiczną o zagrożeniu
 • wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt
 • wycofanie produktu z rynku
 • wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie

W Polsce prowadzony jest rejestr produktów niebezpiecznych. Dostępny on jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

Jeżeli sami stwierdzimy, że dany produkt, w tym zabawka, nie niebezpieczny, powinniśmy powiadomić o tym Inspekcję Handlową, która zbada produkt. Jeżeli testy potwierdzą nasze przypuszczenia, to produkt ten zostanie wycofany ze sprzedaży i umieszczony w rejestrze produktów niebezpiecznych.

Czy wszystkie zabawki są bezpieczne?

Pomimo że zabawki mogą wydawać nam się już lekko obciachowe, wszyscy pamiętamy naszą ukochaną lalkę lub pluszowego misia, którego nadal trzymamy na półce nad łóżkiem.

Niekiedy nadal bawimy się zabawkami lub bawi się nimi nasze młodsze rodzeństwo.

Jedno jest pewne, zabawki kojarzą się z ...zabawą, czyli czymś wesołym, radosnym i beztroskim.

Ale czy każda zabawka jest bezpieczna? A może niektóre z nich mogą wyrządzić nam lub naszym bliskim krzywdę? Dlatego, kupując zabawkę, pamiętajmy aby dokładnie ją sprawdzić, a zwłaszcza poszukać kilku podstawowych informacji, które powinny się znaleźć na jej opakowaniu.

Informacje zamieszczane na zabawkach:

 1. Informacje zawierające nazwę i adres producenta (lub importera);
 2. Informacje o przeznaczeniu zabawki;
 3. Ostrzeżenia:
 • Jeżeli zabawka, ze względu na bezpieczeństwo, nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, na opakowaniu powinna się znaleźć informacja: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”;
 • Jeżeli zabawka stanowi miniaturę lub model urządzenia lub sprzętu przeznaczonego dla osób dorosłych (np. zestaw kuchenny), na opakowaniu powinna się znaleźć informacja: „Uwaga, do użytkowania wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej”;
 • Jeżeli zabawka jest sprzętem sportowym typu: deskorolka, łyżwy lub rolki, na opakowaniu powinna się znaleźć informacja: „Uwaga, konieczność stosowania sprzętu ochronnego”;
 • Jeżeli zabawka przeznaczona jest do zabawy w wodzie (np. nadmuchiwane zabawki plażowe), na opakowaniu powinna się znaleźć informacja: „Uwaga, do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem”;
 • Jeżeli zabawka, ze względu na bezpieczeństwo, przeznaczona jest dla dzieci powyżej jakiegoś wieku, na opakowaniu powinna się znaleźć informacja: „Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad… lat”;
 • Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej”. O wieku dziecka decyduje producent, ale podlega to weryfikacji przez organy kontroli.

Oznaczenia zamieszczane na zabawkach:

Oznakowanie CE - to symbol umieszczany na różnych wyrobach, w tym zabawkach, za pomocą którego producent przekazuje nam informacje, że wyroby te zostały wytworzone zgodnie z ustalonymi dla nich wymaganiami.


Graficzny znak ostrzegawczy dotyczący wieku dziecka - umieszczając ten znak na zabawce lub na jej opakowaniu, producent informuje, że zabawka może być niebezpieczna dla dzieci poniżej 3 roku życia.


Kupując zabawkę sprawdź także:

 • czy materiał, z którego jest ona wykonana jest bezpieczny (nie jest łatwopalny, nie nagrzewa się łatwo itd.)
 • czy zabawka jest stabilna i wytrzymała na nacisk
 • czy nie ma ostrych krawędzi, widocznych uszkodzeń i czy wszystkie jej części są odpowiednio ze sobą połączone
 • czy nie jest ona tak mała, że dziecko może ją połknąć (dotyczy to także wszystkich jej części składowych i elementów, które dają się odłączyć)
 • czy nie powoduje ryzyka uduszenia i zadławienia
 • czy nie zawiera elementów wybuchowych
 • czy opakowanie zabawki jest bezpieczne
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty