Reklamacja
Poniedziałek, 04.05.2009. Maria Huma
Konsument ma zawsze prawo do złożenia reklamacji!

Reklamację możemy złożyć z tytułu niezgodności z umową (u sprzedawcy) oraz z tytułu gwarancji (u producenta, sprzedawcy lub importera).

Niezgodność towaru z umową

Towar jest niezgodny z umową, gdy:
  • jest uszkodzony (przykład: dziurawe spodnie, stłuczona lampa)
  • jest niekompletny (przykład: książka, w której brakuje stron, bluzka bez guzików)
  • nie nadaje się on do celu, do jakiego jest zwykle używany (przykład: długopis nie pisze, drukarka nie drukuje, pralka nie pierze, komórka rozładowuje się po 2 minutach rozmowy)
  • towar nie spełnia oczekiwań gwarantowanych przez sprzedawcę lub producenta (przykład:  w reklamie szamponu do włosów podano, że usunie on łupież po 2 tygodniach, tymczasem łupież nie zniknął)
W takich przypadkach mamy prawo:
  • żądać naprawy towaru
  • domagać się wymiany na towar zgodny z umową
Gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub bardzo kosztowna i naraża konsumenta na znaczne niedogodności możemy:
  • żądać obniżenia ceny
  • żądać zwrotu pieniędzy (odstąpić od umowy)
W jakim terminie możemy reklamować towar?

W ciągu 2 lat od zakupu towaru niezgodnego z umową możemy składać jego reklamację. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia niezgodności, musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień.

Do kogo należy składać reklamację?

Reklamacje należy składać u sprzedawcy, zgłaszając się do niego z paragonem i produktem. To on ponosi odpowiedzialność prawną za sprzedany nam towar.

W jakiej formie należy składać reklamację?

Najlepiej składać reklamację na piśmie. Mamy wtedy dowód, że reklamowaliśmy niezgodny z umową towar. Należy dopilnować, aby sprzedawca podpisał się na reklamacji wystawiając datę jej przyjęcia.

Co zawrzeć w reklamacji?

Aby reklamacja była skuteczna, muszą się w niej znaleźć podstawowe informacje: data zgłoszenia reklamacji, dane kupującego, data nabycia towaru, opis towaru (nazwa, typ, producent, nr seryjny, cena), opis niezgodności towaru z umową oraz żądanie kupującego co do sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową.

W jakim terminie sprzedawca ma obowiązek ustosunkować sie do naszej reklamacji?

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do naszej reklamacji w terminie 14 dni od momentu, w którym ją złożyliśmy. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji ze strony sprzedawcy.

Czy możemy zwrócić towar zgodny z umową i w pełni sprawny?

Sprzedawca nie ma obowiązku takiego towaru przyjąć, gdy po prostu się rozmyśliliśmy. Na szczęście są sklepy, które dobrowolnie zobowiązują się zwrócić nam pieniądze jeśli zrezygnujemy z zakupu w określonym przez sklep terminie. Dlatego zawsze przed dokonaniem zakupu powinniśmy się najpierw upewnić czy dany produkt nam się podoba i dokładnie przemyśleć czy jest nam na prawdę potrzebny. Unikniemy wtedy rozczarowania i kłopotliwych sytuacji.

Czy możemy reklamować przeceniony towar?

Kupując towar przeceniony zachowujemy prawa konsumenta. Jeżeli towar jest przeceniony z powodu wady, to sprzedawca ma obowiązek o tej wadzie poinformować kupującego. Wtedy sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie wady towaru, o której nas poinformował przy zakupie. Jednak, gdy towar ten nie był odpowiednio oznaczony, lub gdy sprzedawca nie poinformował nas o wadzie będącej powodem obniżenia ceny, możemy reklamować taki towar.

Pamiętajmy, gdy składamy reklamację żywności obowiązują nas krótsze terminy, niż w przypadku innych produktów!
  • żywność paczkowaną (np. jogurt, sok, dżem w słoiku) możemy reklamować w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania
  • żywność sprzedawaną luzem (np. owoce, warzywa, sery, ciastka na wagę) możemy reklamować w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru (czyli np. wtedy, gdy został on dostarczony do naszego miejsca zamieszkania)
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty