Młodzież chce kupować etyczny sprzęt
Poniedziałek, 21.01.2008. Maria
Młodzież chce kupować etyczny sprzęt
Jak pokazują ostatnie badania rynkowe przeprowadzone w kilku państwach członkowskich UE w ramach makeITfair – wspólnego projektu organizacji europejskich koordynowanego przez holenderską organizację SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) – młodzi Europejczycy w coraz większym stopniu wykazują troskę o społeczne i środowiskowe aspekty związane z produkcją oraz utylizacją dóbr elektronicznych.

Większość młodych europejskich konsumentów deklaruje, że jest skłonna zapłacić wyższa cenę, nawet do 10%, za sprzęt elektroniczny będąc pewna, ze firma jest odpowiedzialna.

“Pozycja lidera w grupie odpowiedzialnych firm elektronicznych nie jest jeszcze ugruntowana” – mówi Irene Schipper z SOMO, koordynatorka programu makeITfair. „Ciekawi mnie, która z firm pierwsza dostrzeże tą lukratywną niszę na rynku produktów elektronicznych i zacznie dostarczać produkty zaspokajające popyt na fair IT. Jak dotąd nie ma na rynku takiego produktu, który byłby odpowiedzią na potrzeby świadomych konsumentów”.

Badania rynkowe zostały przeprowadzone przez Duch Trendbox pod koniec 2007 roku w Holandii, Szwecji, Finlandii i Niemczech. Wzięło w nich udział 822 młodych ludzi w wieku między 15 a 35 lat.

Badania pokazują, ze młodzież holenderska i niemiecka (odpowiednio 34% i 35% badanych) jest bardziej świadoma na temat społecznych i środowiskowych aspektów cyklu życia produktu w kontekście sprzętu elektronicznego (laptopów, telefonów komórkowych, konsoli do gry), niż ich rówieśnicy z Finlandii (21%) czy Szwecji (19%). Czterech z dziesięciu respondentów po raz pierwszy zetknęło się z takimi aspektami nieetycznej produkcji jak wykorzystywanie pracy dzieci, nie przestrzeganie praw człowieka w kopalniach dostarczających metali do przemysłu elektronicznego, łamanie praw pracowniczych w fabrykach w Azji czy brak schematów utylizacji e-odpadów w krajach rozwijających się.

Uświadomieni na temat problemów związanych z łańcuchem dostaw jaki charakteryzuje przemysł elektroniczny, młodzi ludzie wykazywali duży poziom zaangażowania: 45% badanych deklarowało chęć przeciwstawienia się nieetycznym praktykom poprzez wzięcie udziału w kampaniach promujących odpowiedzialną produkcję; ponad polowa respondentów zadeklarowała skłonność zapłaty wyższej ceny, nawet do 10%, za odpowiedzialnie wyprodukowany sprzęt elektroniczny; 52% młodych konsumentów opowiedziała się za embargiem na import nieetycznie wyprodukowanych produktów IT; 72% popiera wprowadzenie schematów utylizacji odpadów związanych z produkcją i utylizacją sprzętu elektronicznego w krajach rozwijających się.

85% młodych ludzi uważa, że to firmy produkujące i sprzedające dobra elektroniczne są odpowiedzialne za rozwiązanie problemów społecznych i środowiskowych wynikających z produkcji sprzętu elektronicznego. Obecnie, żadna z wiodących firm na rynku nie wykazuje w pełni odpowiedzialności w za swoje produkty głównie ze względu na bardzo rozbudowany łańcuch dostaw. Na dzień dzisiejszy, konsumenci charakteryzujący się wysoką świadomością swoich wyborów nie znajdą w segmencie elektronicznym sprzętu wyprodukowanego etycznie. Rząd holenderski deklaruje zaspokojenie tej niszy do 2010.

Czekając na odpowiedzialny komputer, komórkę czy odtwarzacz MP3 wejdź na stronę www.makeitfair.org i dowiedz się co możesz zrobić Ty!

Możesz też ściągnąć ulotkę na ten temat w języku polskim. Ulotka w załączniku poniżej.

Tych konsumentów, którzy mają pomysł w jaki sposób najlepiej edukować polskich obywateli na temat odpowiedzialności społeczno-środowiskowej w aspekcie sprzętu elektronicznego zachęcamy do pisania na adres maria@zielonasiec.pl.  Wszystkie sugestie mile widziane!
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty