Standardy Fairtrade
Poniedziałek, 04.05.2009. Maria Huma
Fot. James Robinson Photography
Fot. James Robinson Photography
Aby produkt uzyskał certyfikację Fairtrade, musi spełniać poniższe kryteria:
 
Mniej pośredników: produkt jest kupowany przez nabywców z Północy w największym możliwym stopniu bezpośrednio od producenta (z niewieloma lub bez pośredników).
 
Uczciwa cena: produkt jest kupowany za stałą, stabilną cenę (przynajmniej Minimalną Cenę Fairtrade). Jeśli produkty mają certyfikat ekologiczny, płacone są dodatkowe bonusy.
 
Długoterminowe zobowiązania: kupując produkt, nabywca powinien nawiązywać długoterminową relację handlową z producentem/sprzedawcą.
 
Dostęp do kredytu/możliwość prefinansowania: producenci mogą żądać od nabywców kredytu (lub zaliczki) do wysokości 60% ceny zakupu.
 
Demokratyczna i transparentna organizacja: produkty certyfikowane Fairtrade pochodzą od producentów, którzy założyli demokratycznie i transparentnie zarządzane spółdzielnie, lub z plantacji, które umożliwiają pracownikom organizować się w związki zawodowe i brać udział w podejmowaniu decyzji.
 
Odpowiednie warunki socjalne: wykluczona jest praca dzieci i praca przymusowa, promowane są ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji (równe wynagrodzenie, udział w podejmowaniu decyzji) oraz ochrona grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i ochrona zdrowia.
 
Rozwój lokalnych społeczności: dodatkowo do gwarantowanej Ceny Minimalnej Fairtrade, producentom wypłacana jest Premia Fairtrade na cele społeczne.  Premie wykorzystywane są na na projekty, które przyczynią się do poprawy ochrony zdrowia, edukacji, stanu środowiska lub lokalnej gospodarki.
 
Ochrona środowiska: producenci prowadzą uprawy w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska. Duża część produktów certyfikowanych Fairtrade posiada również certyfikaty ekologiczne.
 
Standardy Fairtrade ustala Komitet Standardów FLO Int., w skład którego wchodzą reprezentanci organizacji członkowskich, sieci producenckich przedsiębiorców oraz niezależni eksperci. Komitet prowadzi przy tym szerokie konsultacje z producentami, przedsiębiorcami, niezależnymi ekspertami, inspektorami dokonującymi certyfikacji itp. oraz przestrzega kodeksu dobrych praktyk ustanawiania standardów ISEAL Alliance.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące standardów Fairtrade znajdziecie na stronie www.fairtrade.net/standards.html
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty