ICTI przymyka oczy na nadużycia w fabrykach zabawek
Środa, 09.02.2011. Justyna
ICTI przymyka oczy na nadużycia w fabrykach zabawek
Źródło fotografii: SACOM
Międzynarodowa Rada Przemysłu Zabawkarskiego ustanowiła proces certyfikacji, który ma zapewniać “bezpieczne i godne warunki pracy dla pracowników fabryk zabawek na całym świecie”. Niestety, nowe doniesienia chińskich organizacji wskazują, że w fabrykach objętych procesem wciąż łamane są prawa człowieka. 
Przypominamy, że wciąż można podpisać naszą petycję do ICTI ws. warunków pracy w fabrykach zabawek!
  
Ostatnie śledztwo SACOM w trzech fabrykach Chuang Ying, Yat Hing i Win Merchant po raz kolejny obnaża nieefektywność systemu certyfikacji ICTI (przeczytaj raport). W czasie prowadzenia śledztwa dwie z tych fabryk posiadały już certyfikat, natomiast jedna z nich była w trakcie okresu próbnego. We wszystkich trzech fabrykach SACOM znalazł liczne przypadki łamania praw pracowniczych, m.in. brak umów o pracę lub fałszowane umowy, zbyt niskie płace, nadmierne i przymusowe nadgodziny, brak ubezpieczeń społecznych oraz złe środki ochrony zdrowia i środki bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę poprzednie raporty SACOM można stwierdzić, że ICTI świadomie toleruje nadużycia w swoim systemie certyfikacji.
 
Fundacja ICTI CARE jest wpływową instytucją. W tej chwili 711 firm, w tym Mattel, Hasbro i Lego, są zarejstrowane w prowadzonym przez nią programie poprawy warunków pracy w fabrykach zabawek (więcej o procesie ICTI CARE). Jest to z ich strony zobowiązanie, że od ustalonej daty będą zlecać produkcję zabawek wyłącznie fabrykom certyfikowanym przez ICTI CARE. Również Disney, Wal-Mart oraz Toys’R’Us wspierają działania ICTI CARE. W 2010 r. ponad 2300 fabryk, w których łącznie zatrudnionych było 1,7 mln pracowników było zaangażowanych z program ICTI CARE. Niestety, chociaż fundacja zwiększyła liczbę członków i zakres swoich wpływów, pozwoliła jednocześnie na łamanie swojego kodeksu postępowania i przymknęła oczy na wiele przypadków łamania praw człowieka w fabrykach przez nią certyfikowanych. Czy tolerancja nadużyć jest przepisem ICTI na sukces?
 
Odpowiedzialność za łamanie praw pracowników ponosi przede wszystkim kierownictwo konkretnych fabryk, ale ich zleceniodawcy – wielkie marki – nie ułatwiają im, a wręcz uniemożliwiają im wywiązanie się w tego zobowiązania. Fundacja ICTI CARE współpracuje zarówno w kierownictwem fabryk jak i z wielkimi markami, ma więc możliwość wpływania na obie strony. Aby zmienić postępowanie kierownictwa fabryki może zmienić status fabryki na „okres próbny” lub odebrać jej certyfikat. Jednakże dotychczas nie wykazała determinacji, by zmienić postępowanie wielkich marek i skłonić je do oferowania wyższych cen za produkcję zabawkek czy dłużych terminów dostaw.
 
 
Na podstawie: SACOM
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty