Przekazaliśmy ICTI petycję do producentów zabawek z Waszymi podpisami
Wtorek, 17.05.2011. Justyna
Przekazaliśmy ICTI petycję do producentów zabawek z Waszymi podpisami
Te fioletowe kartki to wasze!
Akcję zbierania podpisów pod petycją ws. poprawy warunków pracy przy produkcji zabawek rozpoczęliśmy w grudniu zeszłego roku, w okresie przedświątecznych zakupów. Podpisało ją ponad 1100 osób z Polski, a prawie 13000 osób z całej Europy. W kwietniu przekazaliśmy podpisy osobiście prezesowi Fundacji ICTI CARE.
12 kwietnia 2011 r. przedstawicielki kampanii „Kupuj odpowiedzialnie” oraz przedstawicielki partnerskich organizacji z Europy (AUR z Rumunii, NaZemi z Czech, Peuples Solidaires z Francji i Sudwind Agentur z Austrii) spotkały się z prezesem Fundacji ICTI CARE i przekazały mu 12 794 podpisane kartki-petycje.
 
 
Żądania naszej petycji będą wzięte pod rozwagę na czerwcowym zebraniu zarządu Fundacji ICTI CARE (każdy z członków zarządu ma otrzymać kilka przykładowych kartek – może właśnie tę z twoim podpisem?). Fundacja ICTI CARE to instytucja założona przez szerokie grono producentów zabawek, w celu poprawy sytuacji pracowników fabryk. W jej zarządzie zasiadają osoby związane z takimi gigantami jak Hasbro, Mattel czy Lego.
 
Poniżej przeczytacie, jaka była reakcja ICTI CARE na każde z naszych żądań wymienione w petycji, a także nasz komentarz do uzyskanych odpowiedzi. Przedstawiciele ICTI CARE zaznaczają, że instytucja ta już pracuje nad niektórymi kwestiami wymienionymi w petycji. W większości uznajemy jednak ich działania za zbyt ograniczone oraz/lub nieefektywne.
 
1) Pracownicy powinni otrzymywać godną płacę wystarczającą na życie, a nie tylko płacę minimalną.
 
Wysokość godnej płacy jest zbyt trudna do zdefiniowania. ICTI CARE koncentruje się na tym, aby chińskie prawo pracy było przestrzegane, a więc aby wynagrodzenia pracowników nie były niższe niż płaca minimalna określona przez lokalne władze.
 
2) Pracownicy nie mogą pracować więcej, niż pozwala na to prawo chińskie.
 
Przedstawiciele ICTI CARE dostrzegają problem zbyt długich godzin pracy. Wskazują jednak, że to pracownicy – migranci z wiejskich rejonów Chin – decydują się pracować dłużej niż ustanowione jest to w chińskim prawie pracy, po to by zarobić więcej pieniędzy dla siebie i swoich rodzin na wsi.
 
3) Firmy zabawkarskie muszą zmienić sposób składania zamówień w fabrykach, płacić wyższe ceny i dawać więcej czasu na dostawę, aby pracownicy mogli lepiej zarabiać i pracować krócej.
 
Przedstawiciele ICTI CARE dostrzegają presję, jaką międzynarodowe firmy wywierają na chińskich dostawców. Stwierdzają przy tym, że jest tak w każdej branży i że cena jest uprawnionym narzędziem konkurencji. Uznają, że rolą ICTI CARE jest wyłącznie pilnowanie, aby presja ta nie została w całości przeniesiona na pracowników.
 
4) Łamanie praw pracowniczych nie może mieć miejsca na żadnym etapie produkcji.
 
ICTI CARE opracowuje sposoby dotarcia również do poddostawców fabryk uczestniczących w procesie.
 
Uważamy, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie powinna ograniczać się do przestrzegania lokalnych regulacji, zwłaszcza jeśli te są w sposób oczywisty niewystarczające (jak np. płaca minimalna określona na poziomie niższym niż koszty życia). Jest dla nas oczywiste, że zbyt długie godziny pracy są wynikiem zbyt niskich stawek płac i podwyższenie tych ostatnich jest ważnym krokiem w kierunku skrócenia czasu pracy do limitów określonych prawnie. Fakt, że ICTI dostrzega związek między praktykami marek-zleceniodawców fabryk a złymi warunkami pracy w fabrykach to krok naprzód, ale jak widać wciąż niewiele z tego wynika. Dwie ostatnie odpowiedzi dowodzą słabości i braku determinacji Fundacji ICTI CARE. Dlatego będziemy kontynuować naszą kampanię i skierujemy ją do mocodawców Fundacji ICTI CARE, czyli producentów zabawek zrzeszonych w Międzynarodowej Radzie Przemysłu Zabawkarskiego.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty