Uprawiają pieniądze zamiast żywności!
Piątek, 13.01.2012. Maria Huma
Uprawiają pieniądze zamiast żywności!
Źródło: theecologist.org
Jak ujawnia nowy raport Friends of the Earth Europe, europejskie banki, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe poprzez spekulacje żywnością i finansowanie tzw. landgrabbingu w krajach ubogich wpływają na wzrost i niestabilność cen żywności, co zwiększa skalę ubóstwa, niedożywienia i głodu na świecie.
Raport "Farming Money" („Uprawiać pieniądze”) poddaje analizie działalność 29 europejskich banków, funduszy emerytalnych oraz firm ubezpieczeniowych, w tym Deutsche Bank, Barclays(1), BNP Paribas, AXA, HSBC, Generali, Allianz, Unicredit, Santander, Nordea oraz Credit Agricole, ujawniając ich znaczące zaangażowanie w spekulacje żywnością i cenami żywności oraz bezpośrednie lub pośrednie finansowanie landgrabbingu(2) w krajach rozwijających się.
 
Jak twierdzi Daniel Pentzlin z Friends of the Earth Europe – „spekulowanie cenami żywności oraz finansowanie landgrabbingu powoduje niestabilność światowych cen żywności co przyczynia się do wzrostu ubóstwa i głodu na świecie. Europejskie banki, fundusze emerytalne oraz firmy ubezpieczeniowe żonglują ludzkim życiem by zwiększyć swój zysk. Dlatego praktyki te wymagają natychmiastowych i restrykcyjnych regulacji.”
 
Spekulacje żywnością i jej cenami, polegające na ciągłym wpływaniu i wypływaniu miliardów euro w bardzo złożone i często niejasne produkty finansowe powodują ogromną niestabilność cen produktów rolnych, narażając miliony rolników, zwłaszcza w najbiedniejszych krajach, na brak bezpieczeństwa własnych dochodów i widmo głodu. Podobne konsekwencje mają bezpośrednie i pośrednie inwestycje w ziemie w krajach rozwijających się. Finansowanie wykupywania lub dzierżawienia ogromnych połaci ziemi w krajach ubogich przez duże zachodnie korporacje i instytucje finansowe pozbawia lokalnych rolników dostępu do podstawowego dobra, jakim jest ziemia, co wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej tych krajów, a dodatkowo nierzadko przyczynia się do degradacji środowiska (poprzez zmianę gospodarowania ziemi na bardziej ekstensywną i prowadzoną na skalę przemysłową).
 
Zaproponowane przez Komisję Europejską w październiku 2011 r. zmiany w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)(3) dotyczące zwiększenia wydajności, odporności i przejrzystości rynku finansowego oraz ochrony inwestorów jest krokiem we właściwym kierunku, jednak wciąż zawiera zbyt wiele luk i niedociągnięć, by powstrzymać spekulowanie żywnością i landgrabbing.
 
Raport "Farming Money" przytacza szereg różnych rozwiązań oraz ich wskaźników, koniecznych do wprowadzenia by odpowiednio uregulować i zaostrzyć ramy dla rynków towarowych, zwłaszcza żywności oraz finansowanie inwestycji w ziemię w krajach rozwijających się.
 
Friends of the Earth Europe oraz inne organizacje pozarządowe(4) wzywają europejskie instytucje finansowe aby zrewidowały i upubliczniły swoje zaangażowanie w spekulacje żywnością oraz finansowanie inwestycji w ziemię w krajach rozwijających się. My dodatkowo wzywamy także konsumentów do zaprzestania nabywania produktów finansowych w postaci funduszy czy lokat strukturyzowanych bazujących na produktach rolnych, gdyż w ten sposób pośrednio przyczyniamy się do wzrostu niestabilności cen żywności, a tym samym ubóstwa i głodu na świecie.
 
 
Zobacz więcej:
 

(1) Angielski Bank Barclays został w tym roku nominowany do „the Public Eye Awards” czyli do plebiscytu na najgorszą korporację świata właśnie za spekulację żywnością. Głosować można na publiceye.ch. Więcej na ten temat: ekonsument.pl/a66533_plebiscyt.html
(2) Landgrabbing to angielskie określenie na kupowanie lub dzierżawienie dużych obszarów ziemi w krajach rozwijających się przez zachodnie instytucje, firmy i rządy.
(3) Obowiązująca pierwotnie – od listopada 2007 r. – dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) reguluje kwestię świadczenia usług inwestycyjnych w obszarze instrumentów finansowych (takich jak pośrednictwo, doradztwo, obrót, zarządzanie portfelem, gwarantowanie emisji itd.) przez banki i firmy inwestycyjne oraz kwestię funkcjonowania tradycyjnych giełd papierów wartościowych i alternatywnych systemów obrotu (tzw. wielostronnych platform obrotu). 20 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wnioski ws. nowelizacji ww. dyrektywy. Wnioski zostały przekazane do Parlamentu Europejskiego i Rady (państw członkowskich), gdzie są obecnie negocjowane w celu ich przyjęcia. Więcej na ten temat: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm
(4) Raport "Farming Money" powstał we współpracy Friends of the Earth Europe z takimi organizacjami jak: BankTrack, WEED, CRBM, World Development Movement, Corporate Europe Observatory, CNCD, SETEM oraz Les Amis de la Terre.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty