Festiwal Filmowy Terra di Tutti
Poniedziałek, 14.05.2012
Festiwal Filmowy Terra di Tutti
Wraz  z organizatorami włoskiego Festiwalu Filmowego Terra di Tutti (Ziemia dla wszystkich) zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu promującym nowe filmy dokumentalne, animacje i dramaty społeczne o tematyce rozwojowej, które odbędzie się 11-14.10.2012 w Bolonii.
Organizatorzy zapraszają też do zgłaszania na Festiwal Terra di Tutti produkcji o następującej tematyce:
• walka z ubóstwem
• zasoby naturalne, waloryzacja i ochrona
• woda jako wspólne bogactwo
• suwerenność żywnościowa, rolnictwo zrównoważone, ekologiczne i Sprawiedliwy Handel
• zrównoważona energia, energia odnawialna, dostęp do energii
• migracja a zrównoważony rozwój, handel ludźmi
• dostęp do opieki zdrowotnej, zapobieganie i zwalczanie AIDS.
 
Nadesłane prace powinny poruszyć problem kwestii społecznych związanymi z globalizacją i rozwojem oraz zwrócić uwagę na co najmniej jeden z następujących tematów:
• płeć i rozwój
• aktywne obywatelstwo i rozwój
• prawa człowieka i demokracja
• praca i globalizacja
• ochrona środowiska
• prawa młodzieży i dzieci
• wojna, terroryzm i przemoc
• rola mediów i informacji w i o krajach Południa.
 
Ważne jest to aby prace powstały po 1.1.2009 a ich długość to max. 60 min. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Każdy, bez względu na wiek, narodowość oraz zawód, może wysłać swoje prace (max. 3) w terminie do 30.6.2012. Aby potwierdzić udział w Festiwalu oraz zgłosić swoje uczestnictwo należy do 10.6.2012 zarejestrować się na głównej stronie Terra di Tutti www.terradituttifilmfestival.org. Koniecznym warunkiem jest wypełnienie formularza subskrypcji dla każdej przedstawionej pracy.
 
Regulamin po angielsku
Festiwal oferuje wsparcie na produkcję audiowizualną i / lub zakup materiałów, który jest równy wartości 1 000 euro, do podziału pomiędzy dwoma najlepszymi pracami:
1) Nagroda dla Najlepszej Produkcji Włoskiej, wybranej przez jury Festiwalu
2) Nagroda dla Najlepszej Produkcji Zagranicznej, wybranej przez Radę Cudzoziemców i Bezpaństwowców Bolonii.
Jest też Nagroda Specjalna imienia Benedykta Senni o wartości 500 euro, która zostanie przyznawane dla filmu, który dotyczy zagadnień związanych z głównymi tematami zrównoważonego rozwoju i transferu technologii. Preferowane będą produkcje związane z Afryką.
Wręczanie nagród odbędzie się podczas ostatniej nocy Festiwalu.
 
Prace należy nadsyłać na płytach DVD w dwóch kopiach na jeden z podanych poniżej adresów:
 
Mrs. Stefania Piccinelli
GVC – Gruppo di Volontariato Civile Onlus
Via dell’Osservanza 35/2 – 40136 Bologna (Italy)
 
Mr. Jonathan Ferramola
COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
Via Lombardia, 36 – 40139 Bologna (Italy)
  
Z tej, jak i z wcześniejszych edycji festiwalu Terra di Tutti zostaną wybrane filmy dotyczące lasów, gospodarki drzewnej, przemysłu papierniczego i konsumpcji tych dóbr. Po przetłumaczeniu na polski zostaną one zaprezentowane podczas trzydniowego festiwalu filmów dokumentalnych poświęconych problematyce lasów w świecie. Festiwal zostanie zorganizowany przez Polską Zieloną Sieć w ramach międzynarodowego projektu „Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Festiwal ma się odbyć w Warszawie w drugim kwartale 2013. Szczegóły podamy na stronie www.ekonsument.pl/lasy w późniejszym czasie.
Analogiczne festiwale „leśne” odbędą się w Rumunii, Hiszpanii i na Malcie.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty