Powiedz europarlamentarzystom, aby ograniczyli spekulację żywnością!
Poniedziałek, 18.06.2012. Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT
Powiedz europarlamentarzystom, aby ograniczyli spekulację żywnością!
Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają szansę ograniczyć spekulację na światowych rynkach żywności, ale są poddawani silnemu lobbingowi ze strony sektora finansowego. Podpisz petycję do europarlamentarzystów i pomóż wprowadzić zasady, które powstrzymają banki oraz innych graczy finansowych przed zarabianiem na głodzie.
 
Od dłuższego już czasu liczne organizacje pozarządowe, międzynarodowe instytucje oraz eksperci wskazują, że spekulacja na rynkach produktów rolnych przyczynia się do wzrostu i niestabilności cen żywności na świecie. Rosnące ceny żywności wpędzają miliony ludzi w ubóstwo i głód, podczas gdy banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne czerpią ze wspomnianej spekulacji ogromne zyski.
 
Unia Europejska dokonuje obecnie przeglądu kluczowego elementu regulacji finansowych zwanego MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive), czyli dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Ta dyrektywa, jeśli zostanie odpowiednio poprawiona, może ograniczyć spekulację cenami żywności i w ten sposób ochronić ludzi, których los jest często uzależniony od kaprysów wielkich europejskich graczy finansowych.
 
Niestety posłowie do Parlamentu Europejskiego, których głosy mają kluczowe znaczenie dla wprowadzenia odpowiednich regulacji, są bardzo mocno lobbowani przez sektor finansowy. Dlatego tak ważny jest w tej sprawie głos obywateli państw europejskich, których europarlamentarzyści są przecież reprezentantami. Musimy powiedzieć eurodeputowanym, aby zagłosowali za powstrzymaniem nadmiernej spekulacji cenami żywności i uznali ochronę ludzi zagrożonych głodem za ważniejszą od chciwości banków.
 
Gorąco zachęcamy do podpisania petycji skierowanej do posłów do Parlamentu Europejskiego, w której pilnie domagamy się wprowadzenia regulacji, które wymogą większą przejrzystość na rynkach finansowych i ograniczenie liczby spekulatywnych kontraktów.
 
Petycja została przygotowana przez europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i zostanie wysłana do wszystkich posłów zasiadających w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego przed kluczowym głosowaniem, które odbędzie się w niej 9 lipca 2012 roku. Członkiem komisji ECON jest m.in. polski europoseł, Sławomir Nitras (zastępczyniami w komisji są m.in. polskie europosłanki Danuta Hübner i Danuta Jazłowiecka).
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty