Spraw, aby hipermarkety zaczęły uczciwie płacić dostawcom owoców tropikalnych
Piątek, 22.06.2012. Andrzej Żwawa
Spraw, aby hipermarkety zaczęły uczciwie płacić dostawcom owoców tropikalnych
Super i hipermarkety są najpotężniejszymi aktorami w łańcuchu dostaw owoców tropikalnych. Czerpią z ich sprzedaży ogromne zyski, ale dzieje się tak, ponieważ nadużywają swojej pozycji rynkowej płacąc niedopuszczalnie niskie ceny swoim dostawcom owoców.
 
Organizacje Banana Link, Peuples Solidaires, BanaFair i NaZemi prowadzą kampanię na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw bananów i ananasów MakeFruit Fair! Ma ona na celu przekonanie europarlamentarzystów i europarlamentarzystek do stworzenia regulacji uniemożliwiających supermarketom dalsze nadużywanie swojej siły rynkowej. Obecna sytuacja wywiera bardzo negatywny wpływ na pracowników zarówno dużych plantacji, jak i drobnych rolników oraz całych społeczności w krajach Globalnego Południa. MakeFruit Fair! nawołuje także do zrewidowania ustawy dotyczącej ochrony konkurencji celem ograniczenia niszczycielskich konsekwencji nierównowagi sił na całej długości łańcucha dostaw.
 
Co obecna sytuacja oznacza dla setek tysięcy pracowników i pracownic plantacji z Ameryki Łacińskiej i Afryki?
  • Nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka
  • Zarobki, które nie pozwalają im wyżywić rodzin i zagwarantować zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego
  • Trudne warunki pracy
  • Brak odpowiednich standardów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, w tym narażenie na kontakt z toksycznymi produktami chemii rolnej, praca w skażonym i zdewastowanym środowisku.
Cierpią też drobni rolnicy, którzy za otrzymywane zapłaty nie są w stanie pokryć nawet kosztów produkcji i nierzadko zmuszeni są do całkowitego wycofywania się z dotychczasowej działalności.
 


Tłumaczenie petycji na j. polski:

Cieszę się, że Komisja Europejska dąży do wprowadzenia lepszych praktyk rynkowych wśród sprzedawców detalicznych, jednak bardzo zależy mi na tym, aby tworzony obecnie kodeks postępowania:
• objął także zamorskich i niebezpośrednich dostawców, aby zapewnić im możliwość wnoszenia skarg dotyczących postępowania supermarketów do europejskich organów egzekucyjnych;
• został poprawnie wdrożony oraz podlegał niezależnej i regularnej kontroli dzięki ustanowieniu instytucji rzecznika lub innego stosownego organu.

Apeluję także do Komisji Europejskiej o wszczęcie całościowej rewizji ustawy dotyczącej ochrony konkurencji, co jest niezbędne, aby ograniczyć druzgocące konsekwencje nieuregulowanej działalności supermarketów dla pracowników i pracowniczek z krajów Globalnego Południa, gdzie uprawiane są owoce.

Tylko mierzenie się z problemem siły rynkowej supermarketów wraz z jednoczesną próbą ulepszenia ich praktyk handlowych stanowi skuteczny sposób na stworzenie sprawiedliwego łańcucha dostaw, który przeniesie korzyści robotnikom, drobnym rolnikom i ich społecznościom.
 

 
Zobacz także:
 
 
Tłumaczenie: Iwona Bojadżijewa
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty