Wysoka ocena działań edukacyjnych PZS w partnerskim przeglądzie Grupy Zagranica
Poniedziałek, 03.09.2012. Magda
Wysoka ocena działań edukacyjnych PZS w partnerskim przeglądzie Grupy Zagranica
Raport w wersji elektronicznej do ściągnięcia pod adresem: http://zagranica.org.pl/Seminarium-EG-nt-jakosci/
Co oznacza edukacja globalna wysokiej jakości? Wnioski i rekomendacje z pierwszego partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej zebrano w raporcie „Jak badać jakość edukacji globalnej”.
Raport przygotowała grupa robocza ds. edukacji globalnej, działająca przy Grupie Zagranica. Polska Zielona Sieć również wzięła udział w przeglądzie, a nasze materiały zostały ocenione bardzo pozytywnie i zaprezentowane w Raporcie jako dobre praktyki i rekomendacje dla innych.
 
Coraz więcej aktorów i instytucji włącza się w działania z zakresu edukacji globalnej, szkoły coraz częściej włączają treści edukacji globalnej w program nauczania. Wraz ze wzrostem różnorodności działań edukacyjnych, konieczne jest zwrócenie uwagi na ich jakość. Odpowiadając na ten postulat organizacje pozarządowe, działające w Grupie roboczej ds. edukacji globalnej przy Grupie Zagranica, zorganizowały wspólny przegląd działań i materiałów edukacyjnych. W roli komentatorów zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji i ministerstw (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Celem tej inicjatywy było zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed autorami i autorkami publikacji oraz projektów z zakresu edukacji globalnej oraz próba sformułowania praktycznych wskazówek, które byłyby odpowiedzią na istniejące trudności. Jedną z liderek spotkań jak i osobą wnoszącą wskazówki – rekomendacje i dobre praktyki była Magdalena Noszczyk, koordynująca działania edukacyjne w projekcie „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”.
 
Wynikiem przeglądu było wyłonienie dobrych praktyk z następujących czterech obszarów działalności organizacji i instytucji: 1) materiały edukacyjne, 2) akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom, 3) programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli, 4) konkursy na realizację projektów z zakresu edukacji globalnej. Dobre praktyki oraz rekomendacje zostały również przedyskutowane podczas seminarium „Jak badać jakość w edukacji globalnej?”, które wieńczyło proces wzajemnych konsultacji. Za najważniejsze kryteria jakości uznano między innymi zapewnienie trwałości działań edukacyjnych, dostosowanie przekazu do grup odbiorców, rzetelność w doborze informacji i fotografii, czy też każdorazowe przeprowadzenie ewaluacji.
 
Wspólnie wypracowane rekomendacje zebrano w Raporcie „Jak badać jakość w edukacji globalnej”, aby służyły całemu środowisku, również praktykom edukacji globalnej, którzy nie uczestniczyli w przeglądzie. Autorom i autorkom Raportu „Jak badać jakość w edukacji globalnej” w szczególności zależało na zaproponowaniu konkretnych rozwiązań, które zastosowane w praktyce pozwolą wdrażać rekomendacje i tym samym zapewnić wysoką jakość przygotowywanych materiałów czy też działań, takich jak np. kampanie edukacyjne czy szkolenia dla nauczycieli.
Raport w wersji elektronicznej jest do ściągnięcia pod adresem: http://zagranica.org.pl/Seminarium-EG-nt-jakosci/
 
Polska Zielona Sieć w ramach dwóch kampanii: Kupuj odpowiedzialnie oraz Akcja dla Globalnego Południa zgłosiła do przeglądu dwa projekty: „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” oraz „Dla klimatu przeciw ubóstwu”. Pierwszy z nich oceniano jako zbiór materiałów edukacyjnych oraz jako program wsparcia dla szkół i nauczycieli/nauczycielek, natomiast drugi, „Dla klimatu przeciw ubóstwu” jako materiał i jednocześnie jako zbiór działań kampanijnych z komponentem edukacyjnym.
 
Obydwa materiały zostały wyróżnione jako rekomendacje w zbiorze dobrych praktyk zaprezentowanych w Raporcie. „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” został wyróżniony jako projekt uwzględniający potrzeby nauczycieli w wyniku badań z poprzedniego projektu edukacyjnego (pilotażowy projekt edukacyjny „Akademia 3R”) oraz za formę ewaluacji w postaci ex ante i ex post prowadzone poprzez wewnętrzną stronę z użyciem narzędzi GoogleDocs. Powstały w projekcie pakiet „O odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji zasobów leśnych” oceniono jako atrakcyjny ze względu na dodatkowe materiały multimedialne (CD/mapy/zdjęcia) prezentujące perspektywę krajów Południa, takich jak Burkina Faso, Brazylia, Chile czy Kamerun. Wyróżniono również materiał multimedialny projektu „Dla klimatu przeciw ubóstwu” – fragmenty filmu „Jeden świat – jedna cywilizacja”, który jako zbiór filmów z różnych części świata w formie tzw. „historii jednego bohatera” pokazuje ludzki wymiar zmian klimatycznych. Akcja dla Globalnego Południa zwróciła też uwagę na jeden z elementów – spotkania ze świadkami zmian klimatycznych z krajów Południa, a stworzenie takiej okazji do spotkań dla odbiorców kampanii ocenione zostało jako niesamowity potencjał w budowaniu wizerunku na linii Północ-Południe. Polska Zielona Sieć została również wyróżniona za platformę Dobre Zakupy, które jest narzędziem wychodzącym naprzeciw konsumentom, którzy chcą świadomie podejmować swoje decyzje dotyczące zakupów.
 
Przegląd to z jednej strony pierwszy krok w kierunku podnoszenia jakości edukacji globalnej w Polsce, z drugiej – stworzenie przestrzeni stałej współpracy wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się tą tematyką. Osoby, organizacje i instytucje zainteresowane tematyką edukacji globalnej, a w szczególności współpracą nad podnoszeniem jej jakości w Polsce, zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Krzemińską, koordynatorką Grupy Roboczej ds. Edukacji Globalnej (grupa@zagranica.org.pl).
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty