Plantacje palmy olejowej w Afryce Zachodniej zagrażają ludziom i środowisku
Czwartek, 23.05.2013. Maria
Plantacje palmy olejowej w Afryce Zachodniej zagrażają ludziom i środowisku
Park Narodowy Cross River w Nigerii
Globalny popyt na olej palmowy wzrasta i będzie wzrastał. Po katastrofalnej w skutki środowiskowe i społeczne ekspansji w Indonezji i Malezji, światowe przedsiębiorstwa produkcji oleju palmowego, szukają obecnie terenów pod nowe plantacje w Afryce.
Nigeryjska organizacja pozarządowa Rainforest Resource Development Centre złożyła ostatnio skargę do Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO) na inwestora Wilmar International z Singapuru będącego członkiem tej inicjatywy. Uzasadnienie: firmę Wilmar International podejrzewa się o niezgodne z prawem przywłaszczenie sobie terenu pod planowaną plantację palmy olejowej w nigeryjskim stanie Cross River. W ten sposób przedsiębiorstwo jednoznacznie naruszyło zasady RSPO. Poprzez swój znak zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, RSPO powinno gwarantować między innymi przyjazną dla środowiska uprawę palmy olejowej oraz przestrzeganie praw człowieka oraz praw lokalnych.
 
Organizacja Rainforest Resource Development Centre zarzuca singapurskiemu inwestorowi, że prawo własności planowanej na 12 000 hektarów plantacji w stanie Cross River nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Drobni rolnicy zwracają się przeciwko Wilmar International z otwartymi roszczeniami, że zawłaszczono ich mienie. Wilmar utrzymuje jednak, że prawa do terenu należały do rządu stanu Cross River i że uzyskał on je, zgodnie z prawem, w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dopóki zarzut ten oraz prawo do ziemi nie zostaną wyjaśnione, Rainforest Resource Development Centre wzywa Wilmar do unieważnienia umowy.
 
Jednakże w tym przypadku chodzi o coś znacznie więcej: farmy Obasanjo, na których mają zostać posadzone palmy olejowe, zostały utworzone przed jedenastoma laty na terenie obfitującego w bioróżnorodność rezerwatu leśnego, do którego należy także Park Narodowy Cross River – absolutny „hotspot” bioróżnorodności. Żyją tutaj rozmaite rzadkie gatunki, takie jak dryl oraz Procolobus preussi (oba z rodziny makakowatych) a także wysoko zagrożony podgatunek goryla Gorilla gorilla diehli, który występuje obecnie jedynie w liczbie 300 osobników.
Park Narodowy Cross River w Nigerii
Park Narodowy Cross River w Nigerii
 
Ta plantacja absolutnie nie ma prawa powstać na tak wrażliwym ekologicznie obszarze”, tłumaczy Lars Gorschlüter, przewodniczący fundacji Save Wildlife Conservation Fund. „Obecnie walczymy przeciwko amerykańskiemu przedsiębiorstwu Herakles Farms, które chce utworzyć plantację palmy olejowej na bardzo podobnym obszarze, w pobliżu Parku Narodowego Korup po kameruńskiej stronie granicy – co także spowoduje zniszczenia. Park Narodowy Korup jest powiązany z Parkiem Narodowym Cross River. Poprzez utworzenie plantacji plamy olejowej po obu stronach dojdzie do wymierania gatunków dzikich zwierząt. Nasze badania dowiodły, że zwierzęta nie mogą przeżyć w monokulturowych plantacjach palmy.“
 
W skardze do RSPO pojawia się także informacja, że firma Wilmar uzyskała zezwolenia na utworzenie plantacji tylko od dwóch z pięciu gmin, których będzie ona dotyczyła. Ponadto Rainforest Resource Development Centre wzywa Wilmar do uprzedniego poddania planowanego projektu ocenie oddziaływania na środowisko. Przy realizacji projektu powinny być również przestrzegane prawa tubylczych społeczności.
 
Przypadek ten jest tylko przykładem panującego trendu, który obrońcy przyrody obserwują z niepokojem: należy albowiem oczekiwać, iż światowy popyt na olej palmowy będzie w najbliższych latach znacząco wzrastać. W związku z tym światowe przedsiębiorstwa przetwórstwa oleju palmowego szukają w coraz większym stopniu terenów w Afryce pod nowe plantacje. Dlatego coraz istotniejsza jest ochrona położonych w tropikach regionów obfitujących w bioróżnorodność przed ich bezlitosnym wyzyskiem.
 
Materiał przekazany przez:
SAVE Wildlife Conservation Fund
Dieselstr. 70, 42489 Wülfrath, Niemcy
tel.: + 49.2058 78 82-20
 
Więcej o problemie oleju palmowego:
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty