Chińska produkcja niszczy tajgę i zagraża tygrysom
Poniedziałek, 22.07.2013. Maria
Chińska produkcja niszczy tajgę i zagraża tygrysom
fot. Mongabay.com
Rosyjskie lasy są wycinane w zatrważająco szybkim tempie. Nielegalna wycinka na dużą skalę zagraża rzadkim gatunkom zwierząt, w tym tygrysom. Drewno z rosyjskich lasów trafia przede wszystkim do Chin i wykorzystywane jest do produkcji konkurencyjnych cenowo mebli i podłóg.
Kradzież drewna na dużą skalę zagraża przyszłości skrajnie rzadkiego tygrysa amurskiego - czytamy w raporcie WWF „Nielegalne pozyskanie drewna na Dalekim Wschodzie: globalne zapotrzebowanie i zagrożenie dla tajgi”. Raport podsumowuje 10 lat monitoringu prowadzonego w rosyjskich lasach i ujawnia nieprawidłowości w gospodarowaniu ich zasobami.
 
Pozyskanie drewna bardzo często jest prowadzone w nielegalny sposób. Przepisy prawne dotyczące pozyskania drewna są nagminnie łamane, a osoby zajmujące się nielegalną wycinką dębów, jesionów, wiązów i lip pozostają bezkarne. Biorąc pod uwagę ograniczone środki na monitoring lasów i słabą wykrywalność przestępstw, skala kradzieży drewna jest ogromna.
 
WWF przyjrzała się danym zgłaszanym do urzędów celnych na granicy Rosji oraz Mongolii z Chinami. Szacuje się, że ponad 15% drewna wwiezionego do Chin z Kraju Nadmorskiego pochodziło z nielegalnych źródeł.
 
Jeszcze większa skala przemytu drewna do Chin obserwowana jest na granicy z Mongolią. Ilość drewna dębowego, jaka trafiła do Chin z Mongolii w 2010 roku była dwa razy wyższa niż wynikałoby to z pozwoleń wydanych na pozyskanie drewna w tym kraju. Według raportu aż 75% drewna wyeksportowanego z Mongolii do Chin w latach 2007-2008 mogło pochodzić z nielegalnego źródła.
 
Nielegalna wycinka lasów na Dalekim Wschodzie zagraża przyszłości tygrysa amurskiego, który znajduje się już na skraju wyginięcia. Na wolności żyje już tylko 450 tygrysów amurskich, i 3200 wszystkich tygrysów. Presja ze strony człowieka, niszczenie naturalnych siedlisk i zmniejszanie się populacji zwierzyny, na którą polują tygrysy dodatkowo pogarsza ich sytuację.
 
Tygrys amurski. Fot. Flickr Creative Commons
Tygrys amurski. Fot. Flickr Creative Commons
 
Aby chronić lasy Dalekiego Wschodu konieczne jest wzmocnienie współpracy Rosji i Mongolii z Chinami. Firmy kupujące drewno od dostawców z Dalekiego Wschodu powinny uważniej sprawdzać źródło surowca i jego legalność.
 
Istnieje ryzyko, że drewno z nielegalnej wycinki może trafić już wkrótce na rynek Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wybierając produkty wykonane z drewna takie jak podłogi czy meble sprawdzajmy więc skąd pochodzi drewno (najlepiej jesli pochodzi ono z Polski lub Unii Europejskiej), a także czy posiada ono certyfikat FSC. Certyfikat ten gwarantuje, że drewno pochodzi z legalnej wycinki i z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
saleem 05.01.2014 15:14
Dziękujemy za uwagę. Już poprawione :) המרכז הארצי לבחינות
Maria Huma 27.09.2013 12:59
Dziękujemy za uwagę. Już poprawione :)
Urszula 27.09.2013 12:46
"Chińska produkcja niszczy tajgę i zagraża tygrom" - a co to takiego są "tygry"?

Projekty