Repozytorium materiałów o odpowiedzialnym kupowaniu
Poniedziałek, 14.10.2013. Joanna
Z pomocą w uczeniu o odpowiedzialnej konsumpcji przychodzi nauczycielom nowe Repozytorium materiałów edukacyjnych i multimedialnych w tej tematyce. Po raz pierwszy powstał kompleksowy zbiór najlepszych polskich i europejskich publikacji na ten temat. Przedstawiamy ponad 50 materiałów i zachęcamy do ich wykorzystywania!
 
Scenariusze, raporty, filmy i gry
 
W ramach projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze! Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę” powstało Repozytorium materiałów edukacyjnych i multimedialnych oraz narzędzi przydatnych do wdrażania zagadnień edukacji globalnej. Do korzystania ze zbioru zachęcamy szczególnie nauczycieli. W Repozytorium znalazły się scenariusze lekcji, szersze pakiety edukacyjne, raporty, broszury, filmy, zdjęcia i gry. W sumie cały przekrój materiałów opracowanych w ciągu ostatnich lat zarówno przez autorów z Polski jak i innych krajów Europy. Wybrane materiały zostały przygotowane przez polskie organizacje pozarządowe: Polską Zieloną Sieć, Polską Akcję Humanitarną, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Koalicję KARAT. Materiały zagraniczne to produkty czołowych organizacji zajmujących się prawami człowieka, odpowiedzialną produkcją i świadomym kupowaniem, wśród nich zwłaszcza Clean Clothes Campaign oraz kampania MakeITfair.
 
O produkowaniu i kupowaniu, o ubraniach i elektronice
 
Materiały zgromadzone w Repozytorium zostały pogrupowane wg form pracy zaproponowanych w materiałach oraz tematycznie według podejmowanych tematów i  omawianych grup produktów. Wśród tych ostatnich znalazły się materiały na temat produkcji i odpowiedzialnej konsumpcji drewna i papieru oraz te dotyczące ubrań i sprzętu elektronicznego jako towarów, którymi szczególnie zainteresowana jest młodzież szkolna będąca odbiorcami zajęć prowadzonych przez nauczycieli potencjalnie korzystających z Repozytorium. Ponadto w zbiorze znalazły się materiały ilustrujące szersze zagadnienia, takie jak temat odpowiedzialnego kupowania, zasada 3R (reduce, reuse, recycle), oraz sprawiedliwy handel.
 
Dla nauczycieli i nie tylko
 
Celem Repozytorium jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli w kształtowaniu w uczniach poczucia globalnej odpowiedzialności za codzienne wybory konsumenckie. Wszystkie materiały zostaną sprawdzone i dostosowane do wymogów podstawy programowej. Zostały również skonsultowane z metodykiem pod kątem dobrania form zajęciowych do odpowiedniego wieku uczniów, a także możliwości ich wykorzystania podczas danych ścieżek przedmiotowych. Repozytorium stanowi zestaw narzędzi, form warsztatowych oraz gotowych scenariuszy zajęć, na podstawie których nauczyciele mogą przygotować konspekty na swoje zajęcia, diagnozując uprzednio potrzeby i możliwości młodzieży z którą pracują. Narzędzia i formy wykorzystane w Repozytorium będą również służyły jako inspiracja do tworzenia własnych materiałów.
Repozytorium może stać się bazą materiałów i źródłem inspiracji dla nauczycieli, jednak zgromadzone w nim materiały mogą zainteresować wszystkich, którzy chcieliby w ciekawy sposób dowiedzieć się więcej o odpowiedzialnej produkcji i kupowaniu.
 
Repozytorium jest dostępne tutaj
Więcej o projekcie„Zmieniaj nawyki na lepsze!” tutaj.
 
 
Projekt "Zmieniaj nawyki na lepsze" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013r.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty