Zobacz jak znikają lasy na własne oczy
Wtorek, 10.12.2013
Zobacz jak znikają lasy na własne oczy
Deforestacja w Indonezji
Chcesz zobaczyć na własne oczy jak szybko postępuje wylesianie w skali globalnej? Od teraz nic prostszego – wystarczy że obejrzysz klip, który jest wspólnym dziełem geografa z Uniwersytetu Maryland, Matthew Hansena i Google Earth. 
W ostatnim czasie geograf Matthew Hansen współpracował z Google Earth nad stworzeniem globalnej mapy lasów w możliwie jak najwyższej rozdzielczości. Hansen i Google, korzystając z 650 tys. zdjęć satelitarnych NASA, skompilowali obraz pokazujący w szczegółach ubytek lasów naszej planety w ostatnim dwunastoleciu.
 
FILM UKAZUJĄCY ROZMIAR WYLESIANIA W SKALI ŚWIATA MOŻNA OBEJRZEĆ KLIKAJĄC TUTAJ.
 
Według zebranych danych, od roku 2000 do 2012 ponad 888 tys. mil kwadratowych - tak mil, nie hektarów - pokrywy leśnej zniknęło. Szokująca strata, nawet biorąc pod uwagę zasadzenie 300 tys. mil kwadratowych lasów w tym samym okresie. Liczba ta jest wynikiem odrastania lasów, które wcześniej zostały zdziesiątkowane, ale sam proces trwa dekady.
 
Wyniki badań Hansena, opublikowane w czasopiśmie "Science", pokazują, że ubytek lasów następuje szczególnie szybko w tropikach, głównie z powodu wycinki i eksploatacji złóż. Opracowanie Hansena wskazuje również, że przyczynami deforestacji są katastrofy naturalne – np. pożary i trzęsienia ziemi.
Przed przystąpieniem do badań dokładne oszacowanie deficytu lasów było trudne ze względu na możliwość korzystania tylko i wyłącznie z lokalnych źródeł. Te z kolei, jak twierdzi Hansen w "Climate Desk", bywają często niekompletne bądź są nieaktualne. Natomiast zdjęcia satelitarne są dopracowanym wizualnie narzędziem, które przekazuje precyzyjny obraz strat lasu na skalę lokalną i globalną.
 
Nie tylko szczegółowość danych Hansena sprawia, że jego badanie jest tak istotne, również szybkość z jaką zdjęcia zostały przetworzone. "Climate Desk" informuje, że przetworzenie wszystkich zdjęć satelitarnych NASA zajęłoby 15 lat przy korzystaniu z przeciętnego komputera osobistego. Earth Engine, superkomputer Google, był w stanie przetworzyć taką ilość w kilka dni.
Ubytek lasów na świecie ma daleko idące skutki. Połacie lasów nie tylko stanowią schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także chronią przez powodzią i erozją. Na przykład uważa się, że powódź, która spustoszyła część Kolorado we wrześniu została częściowo spowodowana przez deforestację po pożarze Flagstaff w 2012 roku i Kanionie Fourmile w 2010, oba wokół Boulder. Gdyby nie roślinność zatrzymująca wodę opadową, nagłe powodzie byłyby codziennością na obszarze Boulder.
 
Tak samo ważną rolę pełnią lasy w przypadku hamowania globalnego ocieplenia. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Leeds sugerują, że lasy absorbują 40% globalnej emisji dwutlenku węgla. Hansen, który dostarczył już precyzyjny obraz wylesienia chciałby teraz, aby jego wyniki określiły jak ta strata wpływa na wskaźniki zmian klimatu.
 
"Często, gdy mówimy o klimacie skupiamy się na energii i transporcie, ale tak naprawdę deforestacja wpływa bardziej na efekt cieplarniany niż transport" twierdzi Ana Paula Tavares, wiceprzewodnicząca Rainforest Alliance, międzynarodowej organizacji działającej na rzecz ochrony bioróżnorodności i promocji zrównoważonych praktyk biznesowych.
 
Zatrzymanie lub chociaż spowolnienie globalnej deforestacji brzmi jak zadanie dla państw i wielkich korporacji, jednak indywidualni konsumenci mogą również odegrać w tym procesie ważną rolę. Greenpeace, organizacja znajdująca się na półmetku kampanii, której celem jest zakończenie deforestacji do 2020 roku, zaleca kupowanie produktów z recyklingu lub z certyfikowanego drewna w geście protestu przeciwko firmom niszczącym środowisko i wsparcia dla firm, które wprowadziły strategie zmniejszające deforestację.
 
Część z tych podmiotów można znaleźć poprzez Rainforest Alliance - organizację, która uaktualnia listę certyfikowanych firm nastawionych na zrównoważone praktyki.
"Lasy mają większą wartość, również gospodarczą, gdy rosną niż gdy są ścięte", twierdzi Tavares. "Nie chodzi o przytulanie się do drzew; chodzi o zasoby. Musimy utrzymywać planetę w równowadze i zdrowiu, aby utrzymywać na niej życie ."
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty