Pomóż powstrzymać rozwój rynku dla niebezpiecznych nasion
Czwartek, 23.01.2014. Maria
Pomóż powstrzymać rozwój rynku dla niebezpiecznych nasion
Fot. SumOfUs
Zniesienie zakazu sprzedaży transgenicznych nasion typu „terminator” (tzn. takich, których nasiona zrodzone z powstałych z nich roślin nie będą kiełkować) może oznaczać, że kilka korporacji na świecie przejmie całkowitą kontrolę nad światową dystrybucją żywności.
Pod wpływem nacisków wielkich plantatorów, brazylijski parlament zamierza przeprowadzić głosowanie w wyniku którego przedsiębiorstwa takie, jak Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, BASF zaczną sprzedawać tzw. 'samobójcze nasiona' farmerom. Genetycznie modyfikowane nasiona mogą być użyte tylko raz, zmuszając tym samym rolników do kupowania nasion od tych kilku korporacji w nieskończoność.
 
Zasadniczo stosowanie tychże nasion jest zakazane na mocy Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej podpisanej przez ponad 193 kraje, w tym Brazylię. Jeżeli Brazylia zniesie własny zakaz, będzie miało to poważne konsekwencje. Drobni rolnicy mogą zostać uwikłani w krąg niekończących się długów i zależności – a globalna podaż żywności zostanie pod kontrolą zaledwie kilku wielkich firm.
 
Wniosek parlamentarny już został zaakceptowany przez decyzyjne komisje, które próbują przyśpieszyć jego drogę do głosowania, które może się odbyć już za kilka tygodni.
 
 
Jeśli zakaz zostanie zniesiony duże gospodarstwa rolne będą mogły używać szybko rosnących roślin modyfikowanych genetycznie, powodując tym samym szkody na sąsiadujących polach uprawnych na skutek krzyżowego zapłodnienia. Drobni farmerzy będą musieli zacząć stosować te same nasiona, ażeby móc z nimi rywalizować – równocześnie uzależniając się od firm takich, jak Monsanto na zawsze.
 
Jeżeli Brazylia wyrazi zgodę na wprowadzenie tych niebezpiecznych nasion, wywoła to światowy efekt domina. Decyzja Brazylii może przyczynić się do zniesienia zakazu stosowania nasion typu „terminator” na całym świecie przy okazji odnawiania konwencji ONZ o różnorodności biologicznej w tym roku. Dlatego tak bardzo kluczowe jest powstrzymanie tego procesu.
 
 
Zabacz inne artykuły na ten temat
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty