Wybierajmy e-faktury!
Czwartek, 27.03.2014. Maria
Wybierajmy e-faktury!
W Polsce wystawia się obecnie 1,5 miliarda faktur papierowych rocznie. Szacuje się, że zaledwie 8-11% rachunków jest przesyłanych elektronicznie. W skali roku oznacza to wycinkę 255 tysięcy drzew, zużycie 120 tysięcy MWh energii elektrycznej oraz zanieczyszczenie ok. 6,6 miliardów litrów wody, czyli tyle ile potrzeba do napełnienia 3000 basenów olimpijskich.
Jak wynika z badań [1] przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Koalicji „Wybieram e-faktury”, Polacy wciąż niechętnie podchodzą do tematu płatności elektronicznej. Aż 59% badanych nie chce otrzymywać faktur elektronicznych za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne i inne usługi. Wśród nich jedną czwartą stanowią osoby, które już z e-faktur korzystają. Dominującym powodem niechęci do korzystania z e-faktur jest potrzeba posiadania wszystkich dokumentów na papierze. Tymczasem wyrób i dystrybucja faktur papierowych ma ogromny wpływ na zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
 
Co mogłoby zachęcić Polaków do przechodzenia na e-faktury? Jak wynika z badań – najmocniejszym argumentem jest ochrona środowiska. To najczęściej udzielana odpowiedź. Wskazuje na nią 31% Polaków. Na kolejnych miejscach znalazła się oszczędność czasu (27%), wygoda (26%) i oszczędność kosztów (22%).
 
Tymczasem mimo tego, że tak duży odsetek Polaków otrzymujących e-faktury jako powód ich wyboru deklaruje chęć ochrony środowiska, aż 37% respondentów drukuje faktury elektroniczne. Świadczy to o tym, iż Polacy bardzo ostrożnie podchodzą do nowoczesnych rozwiązań elektronicznych - szczególnie jeśli chodzi o dokumenty przedstawiane urzędom administracji publicznej.
 
„Problem z akceptacją e-faktur podobny jest do problemów z przyjmowaniem innych nowych technologii. Kluczowy tutaj jest niski poziom wiedzy Polaków, zarówno tej bezpośrednio związanej z fakturami elektronicznymi, jak i ogólnie niski poziom wiedzy ekonomicznej i tej związanej z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym. Brak wiedzy rodzi poczucie niepewności, a czasem wręcz nieuzasadniony lęk, co skutkuje oporem społecznym w akceptowaniu nowych, korzystnych rozwiązań” – mówi dr Agata Gąsiorowska, psycholog ekonomiczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
 
Wydaje się, że zwykły zadrukowany kawałek papieru nie może być aż tak szkodliwy dla naszego otoczenia. Jednak tradycyjne faktury, poprzez swoją powszechność, są dla niego poważnym obciążeniem. „Jeżeli popatrzymy na skalę ogólnopolską, to gdybyśmy w Polsce  stosowali tylko faktury elektroniczne, uniknęlibyśmy wycinki ok. 130 ha lasów, czyli ok. 700 drzew dziennie. Zużylibyśmy też mniej wody, a także poprawilibyśmy nasze statystyki jeśli chodzi o emisję CO2.” – podkreśla Minister Marcin Korolec, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.
Aby zwiększać wiedzę konsumentów na temat e-faktur koalicja „Wybieram e-faktury”, zainicjowała kampanię edukacyjno-informacyjną na temat sposobów udostępniania i płatności e-faktur. W skład kolacji wchodzą obecnie: Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Orange Polska, UPC Polska, ING oraz Sage. Koalicji zależy na obaleniu mitów na temat faktur elektronicznych oraz zwiększeniu świadomości konsumentów w obszarze regulacji prawnych określających status e-faktur w Polsce. Kampania ma ponadto zwrócić uwagę Polaków na negatywne skutki dla środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą wystawianie faktur papierowych.  
 
W ramach kampanii powstało wydarzenie na Facebooku skupiające zwolenników elektronicznego fakturowania:
 
Dodatkowo, aby przekonać się, jak tradycyjne fakturowanie wpływa na środowisko, można skorzystać z kalkulatora http://www.wybieramefaktury.pl/srodowisko. Dzięki niemu w łatwy sposób można obliczyć ile papieru, drzew i energii zużywa się korzystając z faktur papierowych.
 
Więcej informacji na temat wpływu tradycyjnych faktur na środowisko oraz korzyści wynikających z przejścia na faktury elektroniczne znaleźć można  na stronie http://wybieramefaktury.pl. Polecamy zwłaszcza zakładkę "Fakty i mity"
 
[1] TNS OBOP, „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, badanie zrealizowane metodą CATI, na ogólnopolskiej losowej próbie Polaków w wieku 25+, 18-22 kwietnia 2013 r.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty