Jesteśmy w GoodElectronics!
Wtorek, 01.07.2014. Iwona
Jesteśmy w GoodElectronics!
Fot. GoodElectronics
Z radością informujemy, że Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie stała się właśnie członkinią międzynarodowej sieci GoodElectronics.
GoodElectronics to sieć zrzeszająca organizacje oraz osoby, które troszczą się o prawa człowieka, w tym w szczególności prawa pracownicze oraz o kwestii zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw elektroniki. Członkami sieci są związki zawodowe, oddolne, akademickie czy kampanijne organizacje oraz niezależni aktywiści i aktywistki.
 
Sieć GoodElectronics pragnie, aby globalna branża elektroniczna zaczęła funkcjonować w zgodzie z międzynarodowymi prawami człowieka i standardami zrównoważonego rozwoju. Aby prawa pracownicze i normy środowiskowe były przestrzegane na całej długości łańcucha dostaw - od wydobycia minerałów wykorzystywanych w produktach elektronicznych, przez fazę produkcji i odzysku i utylizacji odpadów elektronicznych – zarówno w obrębie działalności producentów jak i ich podwykonawców. Aby wszystkie podmioty związane z branżą elektroniczną – właściciele marek, dostawcy oraz inni istotni gracze w łańcuchach dostaw, w tym akcjonariusze, inwestorzy, sprzedawcy, dystrybutorzy i konsumenci instytucjonalni działali w zgodzie z prawami człowieka i standardami  zrównoważonego rozwoju w globalnym sektorze elektronicznym, proporcjonalnie do ich sfery wpływów.
 
Sieć GoodElectronics stworzyła też Wspólne Postulaty dot. branży elektronicznej. Oto one:  
 • Pełna przejrzystość i odpowiedzialność (np. ujawnianie szczegółów dot. łańcucha produkcji przez producentów)
 • Udział istotnych interesariuszy (np. Związków zawodowych) w podejmowaniu decyzji, które dotyczyć będą pracowników, społeczności lokalne lub środowiska
 • Zgodność z Prawami Człowieka oraz z podstawowymi standardami pracy MOP
 • Podporządkowanie ONZ-owskiej zasadzie „Ochraniaj, Szanuj, Naprawiaj
 • Wdrożenie podstawowych MOP-owskich standardów pracy:
 • Wolność zrzeszania się i prowadzenia rokowań zbiorowych
 • Zakaz pracy przymusowej
 • Zakaz dyskryminacji
 • Zakaz pracy dzieci
 • Wdrożenie dodatkowych standardów MOP:
 • Godna płaca
 • Nieprzekraczanie dozwolonych godzin pracy
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia
 • BHP
 • Świadczenia socjalne
 • Eliminacja sprekaryzowanych form pracy (umowy cywilno-prawne, praca przez agencje pracy tymczasowej, wykorzystywanie stażystów/ek etc.)
 • Bezpośrednie zatrudnianie pracowników/ic w oparciu o umowę o pracę
 • Umożliwienie edukacji pracownikom/com i menadżer(k)om w zakresie praw człowieka, pracowniczych etc.
 • Wdrożenie mechanizmów umożliwiających skuteczne rozwiązywanie sporów, dostępnych dla wszystkich pracowników i pracownic.
Prace GoodElectronics koordynowane są z Amsterdamu przez organizację SOMO. W skład komitetu sterującego wchodzą obecnie:
 • CEREAL (Meksyk)
 • CIVIDEP (Indie)
 • IndustriALL Global Union (Szwajcaria)
 • International Campaign for Responsible Technology ICRT (USA)
 • Globalization Monitor (Chiny)
 • Workers Hub for Change WH4C (Malezja)
 • SOMO (Holandia)
 • Workers Assistance Center WAC (Filipiny)
Więcej informacji znajdziecie na stronie GoodElectronics.
Tutaj znajduje się lista - bardzo ciekawych! - publikacji wydanych przez GoodElectronics. Polecamy!
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty