"Odnawialność" - nowa filozofia Tetra Paku
Poniedziałek, 28.07.2014. Iwona
"Odnawialność" - nowa filozofia Tetra Paku
Infografika Tetra Paku
Tetra Pak planuje przerzucić się w 100% na odnawialne surowce i zrewolucjonizować branżę opakowaniową. Nasze wątpliwości budzi jednak nadmierny entuzjazm dla "bioplastiku".
Tetra Pak rozpoczął kampanię, której celem jest podniesienie świadomości firm korzystających z opakowań w zakresie konieczności stosowania opakowań wytworzonych z surowców odnawialnych. Producent charakterystycznych wielowarstwowych kartonów wzywa jednocześnie branże produktów konsumenckich do przerzucenia się na takie “zielone” opakowania.
 
W ramach swojej kampanii zatytułowanej “Moving to the Front,” Tetra Pak podkreśla zalety takiego rozwiązania dla biznesu wskazując, że wykorzystywanie surowców odnawialnych przyczynia się do powiększania zysków przedsiębiorstw.
Zdaniem Tetra Paku firmy, które przerzucą się na odnawialne opakowania, będą:
  • Osiągać zyski, ponieważ zabezpieczone zostanie długoterminowe pozyskiwanie surowców, zaś zapotrzebowanie konsumentów i przedsiębiorców na odnawialne opakowania będzie rosło;
  • Efektywnie zarządzać oraz redukować ryzyko dot. dostaw surowców wynikające z zagrożeń geopolitycznych. W rezultacie powstaną bardziej stabilne łańcuchy dostaw, ograniczające ryzyko przerw w dostawie surowców. Umożliwione zostanie sprawniejsze zarządzanie kosztami oraz zredukowane ryzyko niestabilności cen.  
  • Wzmacniać swoją odpowiedzialność oraz budować zaufanie i emocjonalną łączność z konsument(k)ami, gdyż wraz ze wzrostem wiedzy tych ostatnich na temat zagrożeń środowiskowych, rośnie ich preferencja dla opakowań wykonanych z surowców odnawialnych.
Na stronie swojej kampanii Tetra Pak przekonuje: Każdy uczestnik łańcucha dostaw, który bezpośrednio lub pośrednio jest związany z branżą opakowań powinien dołożyć wszelkich starań celem zagwarantowania stabilności i trwałości wykorzystywanych surowców naturalnych, aby zabezpieczyć rozwój przedsiębiorstw, skutecznie zapobiegać zagrożeniom związanym z sytuacją geopolityczną oraz budować wizerunek odpowiedzialnej marki. Chcemy stanąć na czele nowe trendu biznesowego, który nazywamy “odnawialnością” (renewability) – zamierzamy chronić zasoby naturalne oraz nagradzać najlepsze praktyki i innowacje, które skupiają się na początkowym etapie cyklu życia opakowań oraz zagwarantują mocna i stabliną pozycję branży opakowaniowej w coraz bardziej chwiejnej gospodarce.
 
Rozumiemy “odnawialność” jako stosowanie surowców, które mogą w naturalny sposób odnowić się z biegiem czasu, tak aby starczyło ich dla wszsytkich i na zawsze. Uważamy, że odnawialność jest konieczna do zrównoważenia środowiskowych i ekonomicznych problemów, spowodowanych nadużywaniem przez nas słabo odnawialnych zasobów, aby produkować więcej i więcej.
 
Obecnie opakowania Tetra Paku zawierają 70% kartonu –odnawaialnego surowca, który pozyskiwany jest z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Firma stosuje też plastikowe zakrętki i obwoluty zrobione wytworzone z trzciny cukrowej, a jej celem jest stuprocentowe przerzucenie się na surowce odnawialne.
 
Plastik z trzciny – czy faktycznie „zielony”?
 
Zachowując uznanie dla proponowanych przez Tetra Pak rozwiązań, należy jednak zwrócić też uwagę na ryzyko związane z powszechnym korzystaniem z tzw. bioplastiku. Pozyskiwanie polietylenu z trzciny cukrowej prowadzi bowiem do szeregu problemów społeczno-ekologicznych:
  • Zakładanie plantacji trzciny wiąże się z ryzykiem deforestacji w krajach tropikalnych, bogatych w dziewicze lasy naturalne (np. w Brazylii) co oznacza zwiększone emisje CO2 oraz utratę bioróżnorodności;
  • Wyjałowienie ziemi poprzez stosowanie znacznych ilości „agrochemii”;
  • Zagrabianie ziemi (szczególnie w krajach, gdzie występują problemy związane z prawem własności i statusem ziemi użytkowanej przez rdzenne społeczności);
  • Wyzysk pracowników na plantacjach, praca w niebezpiecznych warunkach;
W tym kontekście sensowniejsze wydaje się wprowadzanie maksymalnej ilości surowców pochodzących z recyklingu i wykorzystywanie danego surowca tak długo, jak to jest możliwe (właśnie poprzez recykling).
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty