Firmy elektroniczne i odpowiedzialny recykling
Poniedziałek, 20.10.2014. Maciej Skinderowicz
Firmy elektroniczne i odpowiedzialny recykling
Fot. JohnJMatlock via Flickr
Microsoft, Panasonic, Xerox i amerykański oddział Sony połączyły siły, aby wprowadzić program zachęcający do ponownego wykorzystywania i odpowiedzialnego recyklingu sprzętu elektronicznego.
Powyższe firmy są wśród dziesiątki partnerów-założycieli programu R2 Leader, który został zapoczątkowany w czerwcu 2014 roku dzięki organizacji SERI (Sustainable Electronics Recykling International).

Partnerzy programu biorą udział w projekcie, który zakłada wprowadzenie zasady ponownego użycia oraz recyklingu elektroniki na poziomie globalnym. Na przykład poprzez finansowanie projektów pilotażowych w krajach rozwijających się oraz tworzenie zaplecza i systemu umożliwiającego zbiórkę, naprawę oraz recykling sprzętu elektronicznego.

Organizacja SERI niedawno przejęła zarządzanie standardem R2, który powstał w 2008 roku w ramach uzgodnień i umowy pomiędzy interesariuszami. Umowa obejmowała producentów elektroniki, firmy zajmujące się recyklingiem oraz Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Standard R2 jest uznawany na całym świecie. Dotyczy kwestii ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w zakresie naprawy i recyklingu urządzeń elektronicznych. Około 540 obiektów w 17 krajach jest obecnie certyfikowane standardem R2.

Zasada przejrzystości

Firmy zajmujące się recyklingiem elektroniki, które chcą spełniać powyższy standard, muszą przedstawić w jaki sposób odbywa się zbiórka, magazynowanie oraz proces przetwarzania i odzysku materiałów. Wszystko powinno się odbywać zgodnie z zasadami postępowania z odpadami i surowcami wtórnymi. Priorytetem jest zasada ponownego wykorzystania i odzysku. Odpadów nie wolno spalać, wykorzystywać w celu produkcji energii lub kierować na składowisko odpadów, chyba że jest to absolutnie konieczne.

Wiele producentów elektroniki było krytykowanych za brak konsekwencji względem swoich zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Między innymi Microsoft nie wywiązywał się ze swoich postanowień. Nowa inicjatywa daje nadzieję na rozwiązanie części problemów związanych z utylizacją sprzętów elektronicznych.

John Lingelbach, dyrektor wykonawczy organizacji SERI, w wypowiedzi na temat nowej koalicji powiedział: "Od chwili stworzenia standardu R2, firmy i organizacje chcą wspierać ideę ponownego wykorzystywania i recyklingu sprzętu elektronicznego. Pracujemy w zespole, w którym wszyscy podzielają naszą wizję i chcą przyśpieszyć postępy w rozwoju odpowiedzialnego wykorzystywania odpadów elektronicznych oraz w programach i polityce związanej z bezpiecznym odzyskiem materiałów”

Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Podobne artykuły

Projekty