E-learning: jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji
Wtorek, 26.08.2014. Maria
E-learning: jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji
We wrześniu startuje kurs e-learningowy: „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji”. Do udziału zapraszamy nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Właśnie rozpoczynamy rekrutację!
 
PROPOZYCJA DLA NAUCZYCIELI
 
Szkolenie jest skierowane do nauczycieli/ek, interesujących się tematyką edukacji globalnej, w tym współzależności związanych z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją. Kurs jest propozycją dla osób, które chcą tą tematykę kompetentnie uwzględniać w prowadzonych przez siebie zajęciach. W szkoleniu uczestniczyć mogą nauczyciele/ki ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców. W procesie rekrutacji wybierzemy 60 osób. Każda z osób, które ukończą kurs, otrzyma certyfikat.
 
Celem szkolenia jest wzmocnienie wiedzy nauczycieli/ek nt. globalnej odpowiedzialności za codzienne wybory konsumenckie przez ukazanie zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa, oraz umiejętności ułatwiających wprowadzanie tej tematyki na zajęciach z uczniami. Zwracamy szczególną uwagę na relacje między postawą jednostki i jej wyborami w życiu codziennym, a jakością życia społeczeństw innych regionów świata.
 
TEMAT: ODPOWIEDZIALNE KUPOWANIE
 
Szkolenie skupi się na tematyce związanej z odpowiedzialnym kupowaniem, przedstawionej na przykładzie 2 grup produktów znajdujących się w obrębie zainteresowań konsumpcyjnych nastolatków: ubrań i sprzętu elektronicznego.
 
Przygotowane przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie szkolenie w trzech modułach poruszy szereg problemów związanych z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją:
 
Moduł 1 - Kupuj odpowiedzialnie
 
Codziennie kupujemy jedzenie, ubrania, kosmetyki, środki czystości, sprzęt elektroniczny, książki, gazety, zabawki i wiele innych produktów. Każdy z nas jest więc konsumentem. Proces produkcji i konsumpcji składa się z wielu etapów: wydobycie surowców oraz wytworzenie produktów, ich dystrybucja, użytkowanie i utylizacja. Warto świadomie podejmować decyzje konsumenckie z uwzględnieniem konsekwencji społecznych i środowiskowych, jakie niosą za sobą wszystkie te etapy. Moduł 1 opisuje problemy związane z procesem powstawania różnych rodzajów produktów oraz wyjaśnia pojęcie odpowiedzialnego konsumenta.
 
Moduł 2 - Kupuj odpowiedzialnie ubrania 
 
Jak i gdzie powstają nasze ubrania? Kto je szyje? Kto na tym zarabia, a kto traci? Jak to możliwe, że przy produkcji ubrań w Azji tysiące ludzi pracuje w warunkach, na które nikt w Europie by się nie zgodził? Jakie niebezpieczeństwa środowiskowe i zdrowotne wiążą się z materiałami używanymi do szycia? Dlaczego niektóre ubrania są tak tanie? Na te pytania i wiele innych odpowiada pierwsza część modułu 2.W drugiej wyjaśniamy czym jest odpowiedzialna moda i jak być odpowiedzialnym konsumentem. Informujemy, które materiały są najbardziej ekologiczne, które ubrania wybierać, żeby nie konsumować więcej niż trzeba i jakie certyfikaty standardów środowiskowych i społecznych funkcjonują w przemyśle modowym. Na koniec wskazujemy możliwości angażowania się konsumentów na rzecz poprawy polityki środowiskowej oraz standardów pracy w produkcji odzieży. 
 
Moduł 3 - Kupuj odpowiedzialnie elektronikę 
 
Produkcja sprzętów elektronicznych na całym świecie wiąże się ze szkodami dla środowiska i problemami społecznymi. Kupienie sprzętu przy produkcji którego nie łamano praw człowieka jest niemal niemożliwe. Moduł 4 omawia potencjalne zagrożenia na wszystkich etapach produkcji urządzeń elektronicznych. Poruszamy tu także kwestie planowanego postarzania produktów oraz związku produkcji sprzętów z konfliktami zbrojnymi i łamaniem praw człowieka w krajach globalnego Południa. W drugiej części przedstawiamy cykl życia sprzętów elektronicznych i zastanawiamy się co dzieje się ze starymi urządzeniami, czyli elektrośmieciami. Odpowiadamy na pytania: Co może zrobić odpowiedzialny konsument? Jak wywierać wpływ na producentów? Czy istnieje jakaś alternatywa w postaci etycznej elektroniki?
 
STARTUJEMY WE WRZEŚNIU!
 
Całość szkolenia odbędzie się przez Internet i rozpocznie się we wrześniu 2014. Na kurs składa się 5 lekcji teoretycznych, 3 testy wiedzy oraz 1 zadanie praktyczne (przeprowadzenie lekcji/warsztatu/wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej). 
 
Dodatkowo dla uczestników/czek kursu zorganizowane zostanie dwugodzinne webinarium służące przedstawieniu możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i wsparciu organizacji ciekawych w formie zajęć dla uczniów z zakresu tematyki kursu. W okresie przygotowań realizacji zajęć w szkołach (zadanie praktyczne) zapewnimy uczestnikom indywidualne konsultacje z ekspertką edukacji globalnej wspomagającą praktycznymi radami planowanie zajęć w szkołach. Konsultacje będą prowadzone kanałami mailowymi i/lub poprzez komunikatory on-line (np. Skype).
 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy do 14 września 2014 r wypełnić ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ dostępną on-line. W rekrutacji udział wezmą tylko ankiety, w których wypełniono wszystkie pola. Wyniki rekrutacji znane będą do 20 września 2014 r.
 
Kontakt:
Joanna Szabuńko
510907733
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu!
 
 
Szkolenie jest częścią projektu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie pt.  „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty